§ 2 Päätös lausunnon antamisesta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle

Lataa  Kuuntele 

TRE:4174/10.03.01/2020

Päätöspäivämäärä

2.2.2021

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 040 737 8042, etunimi.sukunimi@tampere.fi   

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta teki poikkeamislupapäätöksen (8.12.2020 § 335), josta valitettiin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus on pyytänyt yhdyskuntalautakuntaa antamaan asiassa (20031/03.04.04.04.16/2021) lausunnon.

Yhdyskuntalautakunnan käsittelyn jälkeen selvisi, että päätösvalmisteluohjelmamme teknisen vian takia kaikki liitteet eivät näkyneet internetissä. Asia vietiin uudelleen päätettäväksi yhdyskuntalautakunnan 12.1.2021 kokoukseen hallintolain 50 §:n mukaisena asiavirheen korjaamisena. Uuden päätöksen myötä vanha päätös § 335 poistettiin. Uusi päätös on lähetetty tiedoksi valittajille. Edellä mainitun johdosta, yhdyskuntalautakunta ei anna lausuntoa valituksen johdosta.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 37 §:n mukaan palvelualueen johtaja päättää palvelualueensa osalta muutoksenhakuun liittyvien lausuntojen hyväksymisestä. Palvelualueen johtaja voi hallintosäännön mukaisesti siirtää päätösvaltansa alaiselleen viranhaltijalle. Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja on 21.6.2017 hyväksynyt palvelualueen toimintasäännön liitteenä olevan delegointimatriisin, jonka mukaan asemakaavapäällikön toimivaltaan kuuluu muutoksenhakuun liittyvien lausuntojen hyväksyminen.

 

Päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle ei anneta lausuntoa valituksen johdosta poikkeamispäätöstä koskevassa asiassa.

Allekirjoitus

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen

Organisaatiotieto

Tampere