§ 10 Päätös lausunnon antamisesta Korkeimmalle hallinto-oikeudelle

Lataa  Kuuntele 

TRE:3163/10.03.01/2019

Päätöspäivämäärä

12.3.2021

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 040 737 8042, etunimi.sukunimi@tampere.fi   

Päätöksen perustelut

Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi 28.12.2020 päätöksen (20/1058/2) jolla se kumosi Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan poikkeamislupapäätöksen asiassa 3163/10.03.01/2019.

Tampereen kaupunki/kiinteistötoimi on tehnyt korkeimmalle hallinto-oikeudelle päätöstä koskevan valituslupahakemuksen ja valituksen. Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt yhdyskuntalautakuntaa antamaan asiassa lausunnon.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 37 §:n mukaan palvelualueen johtaja päättää palvelualueensa osalta muutoksenhakuun liittyvien lausuntojen hyväksymisestä. Palvelualueen johtaja voi hallintosäännön mukaisesti siirtää päätösvaltansa alaiselleen viranhaltijalle. Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja on 21.6.2017 hyväksynyt palvelualueen toimintasäännön liitteenä olevan delegointimatriisin, jonka mukaan asemakaavapäällikön toimivaltaan kuuluu muutoksenhakuun liittyvien lausuntojen hyväksyminen.

Lausuntona todetaan, että yhdyskuntalautakunta katsoo, että valitus on perusteltu ja Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöstä olisi syytä muuttaa valituksessa esitetyllä tavalla ja perusteilla. Poikkeamisen edellytykset ovat täyttyneet. Poikkeamislupapäätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä ole muutoinkaan lain vastainen.

 

Päätös

Annetaan oheinen lausunto Korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituksen johdosta poikkeamislupapäätöstä koskevassa asiassa.

Allekirjoitus

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen 

Organisaatiotieto

Tampere