§ 2 Päätös lausunnon antamisesta hallinto-oikeudelle

Lataa  Kuuntele 

TRE:5145/10.03.01/2019

Päätöspäivämäärä

27.1.2020

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 0407378042, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta teki 30.10.2019 § 305 poikkeamispäätöksen, josta hakijat valittivat hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus on pyytänyt yhdyskuntalautakuntaa antamaan asiassa lausunnon.
Tampereen kaupungin hallintosäännön 37 §:n mukaan palvelualueen johtaja päättää palvelualueensa osalta muutoksenhakuun liittyvien lausuntojen hyväksymisestä. Palvelualueen johtaja voi hallintosäännön mukaisesti siirtää päätösvaltansa alaiselleen viranhaltijalle. Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja on 21.6.2017 hyväksynyt palvelualueen toimintasäännön delegointimatriisin, jonka mukaan asemakaavapäällikön toimivaltaan kuuluu muutoksenhakuun liittyvien lausuntojen hyväksyminen.


Lausunto on liitteenä. Lausunnon mukaan valitus tulee hylätä. Poikkeamislupapäätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä ole muutoinkaan lain vastainen.
Liitteet sisältävät henkilötietoja, minkä johdosta niitä ei julkaista kaupungin internet-sivuilla.

 

Päätös

Annetaan oheinen lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valituksen johdosta poikkeamispäätöstä koskevassa asiassa.
 

Allekirjoitus

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen

Organisaatiotieto

Tampere