§ 28 Päätös lausunnon antamisesta hallinto-oikeudelle

Lataa  Kuuntele 

TRE:4569/10.03.01/2020

Päätöspäivämäärä

5.11.2020

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 040 737 8042, etunimi.sukunimi@tampere.fi   

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta teki 8.9.2020 § 224 poikkeamislupapäätöksen, josta valitettiin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus on pyytänyt yhdyskuntalautakuntaa antamaan asiassa lausunnon.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 37 §:n mukaan palvelualueen johtaja päättää palvelualueensa osalta muutoksenhakuun liittyvien lausuntojen hyväksymisestä. Palvelualueen johtaja voi hallintosäännön mukaisesti siirtää päätösvaltansa alaiselleen viranhaltijalle. Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja on 21.6.2017 hyväksynyt palvelualueen toimintasäännön liitteenä olevan delegointimatriisin, jonka mukaan asemakaavapäällikön toimivaltaan kuuluu muutoksenhakuun liittyvien lausuntojen hyväksyminen.

Lausunto on liitteenä. Lausunnon mukaan valitus tulee hylätä. Poikkeamislupapäätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä ole muutoinkaan lain vastainen.

Liitteenä olevan henkilötietoja sisältävän lausunnon verkkojulkisuutta on rajattu.

 

Päätös

Annetaan oheinen lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valituksen johdosta poikkeamispäätöstä koskevassa asiassa.

Allekirjoitus

vs. asemakaavapäällikkö Hanna Montonen

Organisaatiotieto

Tampere