§ 25 Päätös lausunnon antamisesta hallinto-oikeudelle

Lataa  Kuuntele 

TRE:4620/10.03.01/2020

Päätöspäivämäärä

28.5.2021

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Suunnittelija Patrick Hanska, puh. 041 730 4437, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Perustelut:

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta teki 6.10.2020 § 250 poikkeamislupapäätöksen, josta valitettiin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus on pyytänyt yhdyskuntalautakuntaa antamaan asiassa lausunnon.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 37 §:n mukaan palvelualueen johtaja päättää palvelualueensa osalta muutoksenhakuun liittyvien lausuntojen hyväksymisestä. Palvelualueen johtaja voi hallintosäännön mukaisesti siirtää päätösvaltansa alaiselleen viranhaltijalle. Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja on 21.6.2017 hyväksynyt palvelualueen toimintasäännön liitteenä olevan delegointimatriisin, jonka mukaan asemakaavapäällikön toimivaltaan kuuluu muutoksenhakuun liittyvien lausuntojen hyväksyminen.

Tarkoitus oli, että yhdyskuntalautakunta antaa alkuvuodesta 2021 poikkeamishakemuksesta uuden päätöksen, joka korvaa 6.10.2020 annetun päätöksen § 250. Päätökseen oli tulossa ehtoja koskien perustamistavaksi jatkossakin mahdollisesti valittavaa paalutusta. Asia vietiin uudelleen päätettäväksi yhdyskuntalautakunnan kokoukseen 23.2.2021 § 54. Yhdyskuntalautakunta jätti asian pöydälle. Kokouksessa 9.3.2021 (§ 74) esittelijä veti asian pois kokouksen asialistalta ja hakemus palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Tämän jälkeen, 15.4.2021, Raitakatu 4 omistajat peruivat poikkeamishakemuksen, koska rakennushankkeeseen ryhtyvä vetäytyi hankkeesta, eikä hakemus ole enää ajankohtainen ja tontti on laitettu uudelleen myyntiin. Näin ollen myöskään yhdyskuntalautakunnan päätöksen 6.10.2020 § 250 mukainen rakennushanke ei toteudu.

 

Päätös

Annetaan oheinen lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valituksen johdosta poikkeamispäätöstä koskevassa asiassa.

Allekirjoitus

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen

Organisaatiotieto

Tampere