§ 51 Pispalan II-vaiheen asemakaavaehdotukseen liittyvän havainnemateriaalin laatiminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:8243/02.07.01/2018

Päätöspäivämäärä

18.12.2018

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Minna Kiviluoto, puh. 040 801 6951, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen, puh. 040 800 4908, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön kehittäminen on pyytänyt kaavan laatimistehtävien puitesopimuksen (Dno TRE:182/02.07.01/2016) perusteella Arkkitehdit MY Oy:ltä tarjousta Pispalan II-vaiheen asemakaavojen 8309 ja 8310 havainnemateriaalin laatimisesta. Työ liittyy Arkkitehdit MY Oy:ltä aiemmin tilattuun valmisteluvaiheen havainnemateriaaliin, jota on ehdotusvaiheessa tarpeen tarkistaa ja täydentää.

Arkkitehdit MY Oy on tarjonnut 26.10.2018 päivätyssä tarjouksessaan työn hintaan 16 855 euroa (alv 0%). Työn on arvioitu valmistuvan vuoden 2018 loppuun mennessä.

Päätös

Asemakaavapäällikkö päätti,

että työ tilataan Arkkitehdit MY Oy:ltä tarjouksen mukaisesti hintaan 16 855 euroa (alv 0%), hintaa ei saa ylittää ilman, että on sovittu tilaajan kanssa ja kustannukset maksetaan puoliksi projekteilta:

M1114_010077 (kaava 8309) ja M1114_010395 (kaava 8310).

Allekirjoitus

Elina Karppinen, asemakaavapäällikkö

Organisaatiotieto

Tampere