§ 37 Poikkeamishakemus tontille Kuninkaankatu 14-16, II (Tammerkoski II), liikerakennuksen laajentaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6520/10.03.01/2020

Päätöspäivämäärä

15.12.2020

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 040 737 8042, etunimi.sukunimi@tampere.fi   

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Liikerakennukseen tehdään sisätilamuutoksia ja rakennetaan parvi, joiden seurauksena asemakaavassa tontille osoitettu rakennusoikeus ja liike- sekä työtilojen rakennusoikeus ylittyvät.

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Naapurit on kuultu myös rakennuslupaa varten. Naapureilla ei ollut  huomautettavaa hankkeesta.

POIKKEAMINEN 1: Rakennusoikeus

Aiempien rakennusoikeuden ylitysten kanssa tontin rakennusoikeus 31 500 m2 ylittyy 263 k-m2 (0,8 %).

POIKKEAMINEN 2: Liiketilojen rakennusoikeus

Liike- ja työtiloille osoitettu rakennusoikeus 14 175 k-m2 ylittyy 271 k-m2 (1,9 %).

ASEMAKAAVOITUS

Liikerakennuksen ensimmäisen kerroksen liiketilaan rakennetaan 145 k-m2 suuruin parvi, minkä seurauksena tontilla käytetty kerrosala kasvaa 145 k-m2.  Aiempien rakennusoikeuden ylitysten kanssa tontin rakennusoikeus 31 500 m2 ylittyy 263 k-m2 (0,8 %) ja liike- ja työtiloille osoitettu rakennusoikeus 14 175 k-m2 ylittyy 271 k-m2 (1,9 %).

Yleisen tilanteen aiheuttamien taloudellisten haasteiden sekä työn tekemisen tavan muuttumisen (esim. lisääntynyt etätyö) vuoksi Finnparkilla on tarvetta tiivistää toimitilojansa. Kuninkaankulmassa, Finnparkin omistamassa kiinteistössä, on vapautunut sopiva tila, jonka kerroskorkeus mahdollistaa parven rakentamisen. Parven myötä tila saadaan paremmin hyötykäyttöön ja se on riittävä Finnparkin tarpeisiin. 

Rakennusoikeuden ylitys aiheutuu liiketilaan rakennettavasta parvesta, jonne tehdään muutamia toimistotyöpisteitä. Parven kohdalle, Kuninkaankadun suuntaiseen julkisivuun avataan seitsemän uutta ikkunaa. Ne sijoittuvat betonielementtien väleihin ja olemassa olevat julkisivusäleiköt puretaan näiltä osin pois.

Asemakaavayksikkö toteaa, että poikkeaminen rakennusoikeudesta sekä liike- ja työtilojen rakennusoikeudesta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

LIITTEET:

Sijaintikartta: Kartassa on esitetty rakennuspaikan sijainti ja poikkeuslupatilanne. Tontti rajautuu pohjoisessa Satakunnankatuun, idässä Kuninkaankatuun, etelässä Puutarhakatuun ja lännessä asuinkerrostalotontteihin. Lähialueelle on aiemmin haettu kahdeksan poikkeamislupaa, joista jokainen on hyväksytty.

Asemakaava: Tontin pääkäyttötarkoitus on liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten pysäköintilaitosten korttelialue. Rakennusoikeus on 31 500 k-m2.  Sallitusta kerrosalasta saadaan käyttää 45 % liike- ja työtiloiksi.

Suunnitelmat: Sisätilamuutoksia tehdään rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa, jossa yhden liiketilan päälle rakennetaan 145 k-m2 suuruinen parvitila. Muutoksen yhteydessä avataan julkisivuun seitsemän uutta ikkunaa.

Poikkeamislupahakemus: Liitteessä on kerrottu hankkeen, rakennuspaikan ja hakija tiedot. Hakijana on Finnpark Oy.

 

Päätös

Myönnetään tontille 837-102-14-1 lupa saada poiketa rakennusoikeudesta sekä liike- ja työtilojen rakennusoikeudesta liikerakennuksen laajentamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti II kaupunginosassa (Tammerkoski II), osoitteessa Kuninkaankatu 14-16.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

 

Allekirjoitus

vs. asemakaavapäällikkö Hanna Montonen

Organisaatiotieto

Tampere