§ 22 Poikkeamislupahakemus tontille Haapakuja 5, Rantaperkiö, tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2036/10.03.01/2019

Päätöspäivämäärä

19.6.2019

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Maire Stöckell, puh. 040 754 2116, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 176 § 1 momentin säädöksestä, jonka mukaan tilapäinen rakennus voidaan pysyttää paikallaan enintään viiden vuoden ajan.

Tontilla jo olemassa oleva tilapäinen päiväkotirakennus halutaan säilyttää paikallaan vielä seuraavat viisi vuotta.

Hakijan selvitys:
”Tontille on haettu rakennuslupaa 2014 tilapäiselle päiväkotirakennukselle viiden vuoden ajaksi (13-1192-R). Tilapaiselle päiväkotirakennukselle haetaan viiden vuoden jatkoaikaa. Nykyisen siirtokelpoisen päiväkodin rakennuslupa on päättynyt 7.2.2019.

Härmälänrantaan on suunniteltu useamman vuoden ajan päiväkotia. Hanketta on viivästyttänyt päiväkodin piha-asia. Kun ulkoiluasia ratkesi mahdollisuuteen käyttää lähipuistoa ulkoilualueena, emme kuitenkaan pystyneet luovuttamaan Härmälänrannan tonttia yksityiselle palveluntuottajalle toivotussa aikataulussa. Puiston pohjarakenteen täytöistä johtuen, jouduimme odottamaan elyn lausuntoa puiston sopivuudesta päiväkotipihaksi.

Asian ratkettua positiivisesti käynnistimme tontinluovutusprosessin. Tontinluovutuksen yhteydessä palveluntuottaja arvioi päiväkodin valmistuvan syksyn 2020 aikana, mutta aikataulu ei ole vielä vahvistunut. Tästä syystä Rantaperkiön päiväkodin toivotaan toimivan ainakin 31.7.2021 asti.”

Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

Hakemuksesta on pyydetty lausunto pelastuslaitokselta, joka totesi, että toimintaa on mahdollista jatkaa kyseisissä tiloissa 1-2 vuotta, jonka aikana toiminta saadaan siirrettyä muihin tiloihin.

Poikkeaminen 1: Tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttäminen
Tilapäinen päiväkotirakennus halutaan säilyttää paikallaan vielä seuraavat viisi vuotta. 
Asemakaavoitus:
Päiväkoti on rakennettu vuonna 2014 tilapäisenä rakennuksena. Se sijaitsee Hatanpään lukion ja Tuomikujan päiväkodin välissä kaukana katualueista. Pinta-alaltaan päiväkoti on 815 k-m2 suuruinen. Päiväkodin sijainti ja toiminta eivät aiheuta haittaa naapuritonttien toiminnalle tai alueen yleiselle viihtyisyydelle. Läheisellä ratapihalla järjesteltävien vaarallisten aineiden aiheuttaman riskin vuoksi toimintaa kyseisissä tiloissa ei voida puoltaa pidemmäksi kuin kahden vuoden ajaksi, jonka kuluessa päiväkodin toiminta saadaan siirrettyä muihin tiloihin.

Poikkeaminen kahden vuoden määräajaksi tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttämisestä ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

 

Päätös

Myönnetään tontille 837-303-759-4 lupa saada poiketa kahden vuoden määräajaksi tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttämisestä hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Rantaperkiön kaupunginosassa, osoitteessa Haapakuja 5.

Lupa on voimassa yksi (1) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

 

Allekirjoitus

Elina Karppinen, asemakaavapäällikkö

Organisaatiotieto

Tampere