§ 3 Poikkeamislupahakemus tontille Honkakuusenkatu 5, Vuores, asuinkerrostalojen rakentaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:121/10.03.01/2020

Päätöspäivämäärä

11.2.2020

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 0407378042, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.
Tontille rakennetaan yksi kuusikerroksinen ja kaksi viisikerroksista asuinkerrostaloa, pysäköintilaitos ja talousrakennus.
KUULEMINEN
Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.
POIKKEAMINEN 1: Rakennusoikeuden ylitys
Tontin rakennusoikeus ylittyy 91 k-m2 (1,2 %).
POIKKEAMINEN 2: Käyttötarkoitus
Pysäköintilaitos on sijoitettu asemakaavassa merkitylle asuinkerrostalojen ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueelle.
POIKKEAMINEN 3: Rakennusala
Asuinrakennusten nurkat ja niihin liittyvät parvekkeet sekä rakenteellinen pysäköinti ylittävät vähäisesti asemakaavan mukaisen rakennusalueen rajan.
Asemakaavoitus:
Tontin rakennusoikeus on 7500 k-m². Suunnitelman mukaan tontilla käytetään kerrosalaa yhteensä 7591 k-m², jolloin rakennusoikeuden ylitys on 91 m² (1,2 %). Rakennusten ensimmäisiin kerroksiin on sijoitettu aktiivisia tiloja ja kellariin on siirretty väestönsuoja, jonka MRL 115 §:n mukaan saa vähentää rakennusoikeudellisesta kerrosalasta. Maantasokerroksen aktivointi mahdollistaa monipuolisempien tilojen sijoittamisen asukkaiden helposti saavutettaviksi. Rakennusoikeuden ylitystä voidaan pitää kokonaisuuteen nähden vähäisenä.
Suunnitelmassa rakenteellinen pysäköinti on sijoitettu asemakaavassa merkitylle asuinkerrostalojen ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueelle. Asemakaavassa määritelty rakennusoikeus on käytetty korttelin kahdelle sivulle sijoittuviin asuinrakennuksiin. Pysäköinti on keskitetty 2-tasoiseen rakenteelliseen pysäköintilaitokseen korttelin lounaiskulmaan. Pysäköintilaitos rajaa piha-alueen tontin lounaisosaan tulevasta kevyenliikenteen väylästä ja muodostaa suojaisan sisäpihan. Keskitetyn pysäköinnin ja pihakannen rakentamatta jättäminen mahdollista suuremman puuston istuttamisen sekä pihan suunnittelun puistomaisena kokonaisuutena.
Suunnitelmassa asuinrakennusten nurkat ja niihin liittyvät parvekkeet ylittävät vähäisesti asemakaavan mukaisen rakennusalueen rajan korttelin sisäpihan puolella (n. 170 m², rakennusalan koko 3384 m², ylitys 5,0 %). Rakennusten runkosyvyydet ovat lähtökohtaisesti mitoitettu kerto-ripa -puuelementtimitoitukseen sopiviksi. Ylitys parantaa myös asuntopohjia ja huoneistomitoitusta. Rakenteellinen pysäköinti ylittää vähäisesti puiston puolelta rakennusalueen rajan (n. 98 m², rakennusalan koko 3384 m², ylitys 2,9 %). Ylitys mahdollistaa korttelipihalle mahdollisimman hyvät leikki- ja oleskelualueet ja ylitys ei muodosta estettä asemakaavan mukaiselle huolto- ja tonttiajolle puiston puolella. Pihasaunarakennus ylittää vähäisesti asemakaavan mukaisen rakennusalueen rajan korttelin sisäpuolella (n. 13 m², rakennusalan koko 3384 m², ylitys 0,4 %). Saunarakennus on sijoitettu rajaamaan maantasopysäköintiä ja avautumaan otolliseen ilmansuuntaan oleskelualueiden näkökulmasta.
Poikkeaminen rakennusoikeudesta, käyttötarkoituksesta ja rakennusalasta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista.
Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.
 

Päätös

Myönnetään tontille 837- 327-7691-1 lupa saada poiketa rakennusoikeudesta, käyttötarkoituksesta ja rakennusalasta asuinkerrostalojen, pysäköintilaitoksen sekä talousrakennuksen rakentamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Vuoreksen kaupunginosassa, osoitteessa Honkakuusenkatu 5.
Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.
 

Allekirjoitus

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen

Organisaatiotieto

Tampere