§ 14 Poikkeamislupahakemus tontille Kuokkijantie 12, Ikuri, asuinrakennuksen laajentaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2585/10.03.01/2019

Päätöspäivämäärä

6.5.2019

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 040 737 8042, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Tontilla olemassa olevaa asuinrakennusta laajennetaan. Rakennusoikeus ylittyy 13 k-m2 (11 %). Laajennus sijoittuu kokonaan rakennusalan ulkopuolelle. Laajennusosan kattokaltevuus on loivempi kuin kaavassa.

Hakijan selvitys mm.:
”Laajennetaan olemassa olevaa omakotitaloa sen pohjoispuolelle yhden makuuhuoneen ja yhden ruokailuhuoneen verran. Laajennuksen koko noin 25 neliötä. Laajennus on pyritty sijoittamaan tontin mukaisesti siten, että lattia laskee nykyisen lattian tasoa alemmaksi. Toisaalta julkisivullisesti loiva pulpettikatto on kevyt ja se saadaan näin mitoitettuna mahtumaan entisen räystään alle. Toinen vaihtoehto olisi rakentaa poikkiharja, mutta se olisi näin pienessä rakennuksessa hyvin massiivisen näköinen.”

Naapurit on kuultu hakijan toimesta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

Poikkeaminen 1: Rakennusoikeus
Tontin rakennusoikeus ylittyy 13 k-m2 (11 %).  

Asemakaavoitus:
Tontin rakennusoikeus on 120 k-m2. Rakennuksen laajentaminen ei merkittävästi kasvata rakennuksen massaa eikä siten vaikuta haitallisesti alueen yleisilmeeseen.

Poikkeaminen 2: Rakennusala
Laajennusosa sijoittuu kokonaan asemakaavassa osoitetun rakennusalan ulkopuolelle.

Asemakaavoitus:
Laajennus sijoittuu nykyisen rakennuksen pohjoispuolelle, 1,5 metriä rajasta. Tontti rajoittuu puistokaistaleeseen.  Laajennuksesta on lähimmän naapurirakennuksen seinään etäisyyttä n. 17 m. Huoneiden pääikkunat sijoittuvat laajennuksen lyhyille sivuille ja naapuriin päin tulee ainoastaan kaksi matalaa yläikkunaa. Laajennuksen sijoittumine rakennusalan ulkopuolelle ei aiheuta haittaa naapuritonttien käytölle eikä tonttiin rajautuvalle kapealle puistoalueelle.

Poikkeaminen 3: Katon kaltevuus
Laajennuksen pulpettikatto on loivempi kuin asemakaavassa esitetty kattokaltevuus.
Asemakaavoitus:
Asemakaavassa kattokulmaksi on annettu 28 astetta, mutta laajennuksen katto on tätä paljon loivempi. Kattokulmasta poikkeaminen ei ole alueella ensimmäinen lajissaan.  Pääosin jälleenrakennuskauden alueella on kuitenkin runsaasti arviolta 1970-luvulla rakennettuja asuinrakennuksia, joiden kattokulma on varsin loiva. Kattokulmasta poikkeaminen ei vaikuta haitallisesti alueen yleisilmeeseen. 

Poikkeaminen rakennusoikeudesta, rakennusalasta ja kattokulmasta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

Päätös

Myönnetään tontille 837- 237-3741-1 lupa saada poiketa rakennusoikeudesta, rakennusalasta ja kattokulmasta asuinrakennuksen laajentamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Ikurin kaupunginosassa, osoitteessa Kuokkijantie 12.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Allekirjoitus

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen

Organisaatiotieto

Tampere