§ 8 Poikkeamislupahakemus tontille Lindforsinkatu 9a, Hervanta, liikuntakeskuksen rakentaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1328/10.03.01/2019

Päätöspäivämäärä

13.3.2019

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Matti Kannus, puh. 044 486 3272, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Tontille rakennetaan kaksikerroksinen liikuntakeskus. Tontin rakennusoikeus ylitetään.

Hakijan selvitys:
”Rakennetaan liikuntakeskus, joka on kadun puolelta 1 -kerroksinen ja puiston puolelta 2 -kerroksinen. Julkisivut ovat kaavamääräyksen mukaisesti pääosin punatiiltä. Rakennuksen pääkäyttötarkoitus on liikuntahalli, lisäksi väestönsuoja ja teknisiä tiloja.

Käytettäväksi esitetty RO: 2139,5 m2 + 194 m2 = 2333,5 m2. Kokonaisrakennusoikeuden ylitys 383,5 m2 = 19,7%.

Ylityksen perustelu: Tontti  / rakennuspaikka on kadun puolelta 2 m korkeammalla kuin puiston puolelta, ja tuo korkeusero on heti tienpuoleisen rajan tuntumassa. Tämän johdosta rakennuksen perustukset joudutaan viemään koko 1. kerroksen alalta alemman kerroksen mukaiseen tasakorkeuteen. Tällöin alakertaan syntyy kerrosalan ylittävää tilaa, josta osalle on osoitettu liikuntakeskukselle välttämätöntä käyttöä. Tämä sitten osittain ylittää rakennusoikeuden.”

Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

Poikkeaminen 1: Rakennusoikeus
Tontin rakennusoikeus ylittyy 383,5 k-m2 (19,7 %).

Asemakaavoitus:
Asemakaavassa tontille osoitettu kokonaisrakennusoikeus on 1 950 k-m2. Suunnitelmien mukaan tontilla käytetään kerrosalaa 2 333,5 m2. Rakennusoikeus ylittyy 383,5 k-m2 (19,7 %). Tontti laskee luoteisrajalta n. 3 metriä kohti kaakkoa. Pääosa tontista on tasamaata, rinteen sijoittuessa Lindforsinkadun varteen. Korkeuserot ohjaavat rakentamista ratkaisuun, jossa ensimmäinen kerros sijoittuu osittain maan sisälle. Rakennusoikeuden ylitys ei merkittävästi kasvata rakennuksen massaa ja rakennus sijoittuu kokonaisuudessaan rakennusalalle.  Asemakaava mahdollistaa kolmekerroksisen rakennuksen rakentamisen, suunnitelman mukaan rakennuksesta tulee kaksikerroksinen. Poikkeaminen rakennusoikeudesta ei aiheuta haittaa naapuritonttien käytölle eikä sillä ole haitallisia kaupunkikuvallisia vaikutuksia.

Poikkeaminen rakennusoikeudesta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

 

Päätös

Myönnetään tontille 837-65-7230-1 lupa saada poiketa rakennusoikeudesta liikuntakeskuksen rakentamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Hervannan  kaupunginosassa, osoitteessa Lindforsinkatu 9a.                                                                        

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Allekirjoitus

Elina Karppinen, asemakaavapäällikkö

Organisaatiotieto

Tampere