§ 1 Poikkeamislupahakemus tontille Pispalanharju 8, Ylä-Pispala, monitoimitilan muuttaminen toimistoksi

Lataa  Kuuntele 

TRE:6248/10.03.01/2019

Päätöspäivämäärä

22.1.2020

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh. 0407378042, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Kellarikerroksessa sijaitseva, aiemmin monitoimitilana ollut tila muutetaan toimistotilaksi. Tontin rakennusoikeus ja suurin sallittu kerrosluku ylittyvät.

KUULEMINEN
Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

POIKKEAMINEN 1: Käyttötarkoitus
Monitoimitila muutetaan toimistotilaksi.
 
POIKKEAMINEN 2: Rakennusoikeus
Tontin rakennusoikeus ylittyy 23,5 k-m2 (3,0 %).

POIKKEAMINEN 3: Kerrosluku
Tontin suurin sallittu kerrosluku II ylittyy yhdellä kerroksella.

Asemakaavoitus:
Monitoimitila, jota ollaan muuttamassa toimistotilaksi, sijaitsee rakennuksen kellarikerroksessa, suurelta osin maanpinnan alapuolella. Muutoksen jälkeen tila lasketaan kerrosalaan ja siten se lasketaan myös kerrokseksi. Tontin rakennusoikeus 790 k-m2 ylittyy 23,5 k-m2 (3,0 %). Tontin suurin sallittu kerrosluku II ylittyy yhdellä kerroksella. Monitoimitilan käyttötarkoituksen muutos mahdollistaa alueelle asumisen lisäksi monipuolisempaa toimintaa. Poikkeaminen käyttötarkoituksesta, rakennusoikeudesta ja kerrosluvusta ei vaikuta rakennuksen julkisivuihin millään tavoin, ei lisää autopaikkavelvoitetta eikä aiheuta haittaa naapuritonttien käytölle.

Poikkeaminen käyttötarkoituksesta, rakennusoikeudesta sekä kerrosluvusta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.
 

Päätös

Myönnetään tontille 837-213-1022-8 lupa saada poiketa käyttötarkoituksesta, rakennusoikeudesta sekä kerrosluvusta monitoimitilan muuttamiseksi toimistoksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Ylä-Pispalan kaupunginosassa, osoitteessa Pispalanharju 8.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.


 

Lausunnot

Ylä-Pispala kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin, joten hakemuksesta pyydettiin lausunnot Pirkanmaan maakuntamuseolta sekä Pirkanmaan ELY-keskukselta. Kummallakaan ei ollut hankkeesta huomautettavaa.

Allekirjoitus

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen

Organisaatiotieto

Tampere