§ 21 Poikkeamislupahakemus tontille Rauhaniementie 13, Tampella, kevyenliikenteenväylän rakentamatta jättäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3529/10.03.01/2019

Päätöspäivämäärä

19.6.2019

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Maire Stöckell, puh. 040 754 2116, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla asemakaavaan merkityn yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varatusta alueen osasta.

Voimalaitoksen laajentamisen yhteydessä uuden kattilarakennuksen huoltoyhteys sijoittuu asemakaavassa osoitetulle yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varatulle alueen osalle, joten korvaava kevyenliikenteen väylä toteutetaan tontin ulkopuolelle, uudelle venelaiturille.

Hakijan selvitys hankkeesta:
”Naistenlahden voimalaitokseen rakennetaan uusi kattilarakennus. Uuden kattilarakennuksen huolto- ja pelastustiejärjestelyt edellyttävät huoltoyhteyden rakentamisen nykyisen kevyenliikenteen väylän kohdalle.  Korvaava jalankulkuyhteys sijoitetaan Satamatoimiston uudelle venelaiturille. Kevyenliikenteen väylä poistetaan kaavassa sille varatulta alueelta, koska alue tarvitaan huolto- ja pelastustiekäyttöön.”

Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

Poikkeaminen 1: Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa
Asemakaavaan merkitty yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa jätetään toteuttamatta.

Asemakaavoitus:
Korvaava jalankululle ja polkupyöräilylle varattu väylä toteutetaan tontin länsipuolelle Satamatoimiston uudelle venelaiturille. Kevyenliikenteen uusi yhteys on yhtä sujuva kuin entinenkin, sijaiten ainoastaan muutaman metrin lännempänä kuin tontilla 145-2 nyt sijaitseva väylä. Jalankululle ja polkupyöräilylle varatun alueen osan toteuttamatta jättäminen ei vaikeuta alueella liikkumista eikä aiheuta haittaa alueen käytölle.

Poikkeaminen asemakaavaan merkityn yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varatun alueen osan toteuttamisesta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

 

Päätös

Myönnetään tontille 837-109-145-2 lupa saada poiketa asemakaavaan merkityn yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varatun alueen osan toteuttamisesta voimalaitoksen laajentamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Tampellan (IX) kaupunginosassa, osoitteessa Rauhaniementie 13.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Allekirjoitus

Elina Karppinen, asemakaavapäällikkö

Organisaatiotieto

Tampere