§ 2 Poikkeamislupahakemus tontille Terävänkatu 1, Multisilta, tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:8000/10.03.01/2018

Päätöspäivämäärä

8.1.2019

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Maire Stöckell, puh. 040 754 2116, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 176 § 1 momentin säädöksestä, jonka mukaan tilapäinen rakennus voidaan pysyttää paikallaan enintään viiden vuoden ajan.

Tilapäiselle päiväkotirakennukselle haetaan viiden vuoden jatkoaikaa sillä rakennuksen rakennuslupa päättyy 7.2.2019.  Tontilla on vireillä asemakaavan muutos, jonka valmistuttua päästään hakemaan rakennuslupaa uudelle, pysyvälle päiväkotirakennukselle.  Uusi asemakaava vahvistunee vuoden 2019 aikana.

Hakijan selvitys:
”Tontille on haettu rakennuslupaa 2014 tilapäiselle päiväkotirakennukselle viiden vuoden ajaksi. Tilapäiselle päiväkotirakennukselle haetaan viiden vuoden jatkoaikaa.
      
Vanha sisäilmaongelmista kärsinyt Multisillan päiväkoti purettiin vuonna 2014 ja tontille rakennettiin siirtokelpoinen väistötila määräaikaisella rakennusluvalla (5 vuoden lupa). Nykyisen siirtokelpoisen päiväkodin rakennuslupa päättyy 7.2.2019. Alueella on nyt ja jatkossakin tarve 140-paikkaiselle päiväkodille, eikä korvaavaa tilaa tai tonttia ole käytettävissä lähialueella. Uuden pysyvän päiväkodin rakentaminen edellyttää asemakaavamuutosta. Asemakaavamuutos on vireillä mutta kaavatyön siirtymisen vuoksi suunnittelu- ja rakennustyöt ovat vastaavasti siirtyneet. Tämän hetkisen tiedon mukaan päivitetty asemakaavaluonnos laitetaan nähtäville talven 2018-19 aikana ja rakennuksen suunnittelu voidaan käynnistää vasta kaavaehdotusvaiheessa. Alustavan arvion (mikäli asemakaava olisi vahva kesällä 2019) uusi päiväkoti valmistuu aikaisintaan kesällä 2021. Valmistumisaikataulu on siis riippuvainen asemakaavan aikataulusta.”

Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja.

Poikkeaminen 1: Tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttäminen
Tontilla sijaitsevan siirtokelpoisen päiväkodin rakennuslupa päättyy helmikuussa 2019. Uutta päiväkotirakennusta päästään rakentamaan vasta kun tontilla vireillä oleva asemakaava tulee lainvoimaiseksi ja hankkeelle saadaan rakennuslupa.

 
Asemakaavoitus:
Tontilla vireillä oleva asemakaava valmistunee vuoden 2019 aikana. Tämän jälkeen päästään hakemaan rakennuslupaa uudelle päiväkodille. Mikäli asemakaavan suunniteltu aikataulu toteutuu, olisi uusi päiväkoti valmis aikaisintaan kesällä 2021. Päiväkodin rakentaminen on ollut kiinni kaavoituksen aikataulusta. Tilapäisen päiväkodin pysyttäminen paikallaan enintään viisi vuotta ei aiheuta haittaa naapuritonttien käytölle.

Poikkeaminen viiden vuoden määräajaksi tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttämisestä ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

Päätös

Myönnetään tontille 837-325-6523-2 lupa saada poiketa viiden vuoden määräajaksi tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttämisestä hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Multisillan kaupunginosassa, Terävänkatu 1.

Lupa on voimassa yksi (1) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Allekirjoitus

Elina Karppinen, asemakaavapäällikkö

Organisaatiotieto

Tampere