§ 22 Puu tulee kaupunkiin -tutkimushankkeeseen osallistuminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3602/02.04.01/2021

Päätöspäivämäärä

7.5.2021

Päätöksen tekijä

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Patrick Hanska, puh. 041 730 4437, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen, puh. 0408004908, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikön Puu tulee kaupunkiin tutkimus- ja kehityshankkeessa etsitään puurakentamisen kaavoitushankkeiden totetumista edistäviä käytäntöjä. Menetelmänä on koota vertailutietoa ja kokemuksia kaupunkien tähänastisesta puurakennusten kaavoituksesta ja hankkeiden toteutuspoluista.

Tarkastelussa otetaan huomioon kaupunkien yksilöllisyys. Puurakentamisen kaavoituksen lähtökohdat vaihtelevat kaupungeittain. Hanke toteutetaan ottamalla tarkasteluun kaavaesimerkkejä kymmenestä kaupungista, joissa on kaavoitettu ja edistetty puurakentamista.

Hanke tukee erityisesti puukerrostalojen kaavoitusta, koska se on volyymiltaan merkittävää, osa kuntien kaavoituksen perustoimintaa, ja koska asumisolojen järjestäminen on kuntien tärkeimpiä tehtäviä. Hankkeen tulokset kootaan avoimeksi, selkeästi jäsennetyksi oppaan tyyppiseksi julkaisuksi sekä yksityiskohtaisemmaksi raportiksi.

Tutkimuksen rahoittavat ympäristöministeriö ja osallistuvat kaupungit. Ympäristöministeriö on myöntänyt hankkeelle rahoitusta Puurakentamisen ohjelman Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelmasta. Tutkimussuunnitelman mukainen kunkin kaupungin osuus on 3500,00 euroa.

Päätös

Asemakaavoitusyksikkö osallistuu Puu tulee kaupunkiin -tutkimus- ja kehityshankkeeseen.

Hankkeen kustannukset ovat 3500,00 euroa ja ne maksetaan kustannuspaikalta 111844.

Allekirjoitus

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen

Organisaatiotieto

Tampere