§ 20 3d-projisointilaitteiston tilaus kaupungin pienoismallin datasimulointeja varten

Lataa  Kuuntele 

TRE:8266/02.07.01/2017

Päätöspäivämäärä

26.3.2019

Päätöksen tekijä

Hankejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankekehityspäällikkö Henri Väänänen, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hankejohtaja Tero Tenhunen, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Projisointilaitteistolla ja 3d-mappauksen avulla pienoismallia voidaan hyödyntää erilaisten simulointien kautta. Laitteisto on siirrettävissä pienoismallin mukana yleistötapahtumiin.

MSONIC Oy (2282893-3) on pyynnöstä 7.1.2019 tarjoutunut laitteiston ja siihen liittyvien asennusten ja palvelujen toimittamiseen hintaan 57 477,60 euroa + alv. Tarjous on hyväksyttävissä.

Hankinta on kansallisen kynnysarvon alittava joten hankintalakia ei sovelleta. Suorahankintaan päädyttiin, koska hankinta on teknisesti monimutkainen ja innovatiivinen. MSONIC Oy:ltä saatiin tekninen asiantuntemus hankittavan laitteiston määrittelemiseksi. Hankintayksikön arvion mukaan useiden toimittajien erilaisten laitteistokoonpanojen kilpailuttaminen olisi ollut kaikille osapuolille kallista suhteessa hankinnan arvoon.

Tämän päätöksen lisäksi työstä tehdään kirjallinen tilaus, jossa annetaan mm. laskutustiedot.

Päätös

Tampereen kaupunki tilaa Tampereen kaupungin pienoismallin dataprojektorit oheislaitteineen 3d-mappausta ja datasimulointia varten asennettuna MSonic Oy:lta hintaan 57 477,60 euroa (alv 0%).

Kustannukset maksetaan Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman määrärahoista kustannuspaikalta K1540_017925311 Ohjelmatyö ja markkinointi.

Hankintapäätös on kaupunkia sitova vasta, kun työtä koskeva tilaus on tehty. Kaupungin puolesta työn vastuuhenkilöinä toimii hankekehityspäällikkö Henri Väänänen. Valtuutan Väänäsen tilaamaan työn.

Allekirjoitus

Hankejohtaja Tero Tenhunen

Organisaatiotieto

Tampere