§ 68 Aurinkosähköjärjestelmän /Aurinkosähkötaideteoksen rakennusurakka Hiedanranta, Tampere

Lataa  Kuuntele 

TRE:6140/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

6.11.2019

Päätöksen tekijä

Hankejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Projektipäällikkö Tuomas Vanhanen, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Talous- ja hankintavastaava Pekka Ranta, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Hiedanrannan kehitysohjelma pyysi tarjouksia Aurinkosähköjärjestelmän /Aurinkosähkötaideteoksen rakennusurakasta. Kohde on Hiedanrannassa hyvin näkyvälle paikalle vanhan tehdasrakennuksen idänpuoleiseen julkisivuun sekä viereisen rakennuksen katolle sijoittuva aurinkosähköjärjestelmän rakennusurakka. Urakka sisältää aurinkopaneelistoon sijoitettavan taideteoksen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava rakennusurakka ja hankintaan ei sovelleta hankintalakia.

Tarjouspyyntö lähetettiin sähköpostitse 3.10.2019 kuudelle ehdokkaalle: Naps Solar Systems Oy, PlayGreen Finland Oy, Tampereen sähkölaitos yritysmyynti, Avitor Sähkö Oy, Suomen Aurinkotekniikka Oy ja Finnwind Oy. Tarjouksen laadintaa koskevia kysymyksiä ei esitetty eikä lisäkirjettä lähetetty.

Määräajassa 18.10.2019 klo 12.00 mennessä saatiin kaksi tarjousta: Naps Solar Systems Oy vertailuhinnalla 134.942,00 euroa ja Finnwind Oy vertailuhinnalla 48.000,00 euroa. Molemmat tarjoajat täyttävät soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tarkastetaan vielä uudelleen urakkaneuvottelussa.

Tarjouksia vertailtaessa todettiin, että molempien tarjousten aikataulu sekä vaiheistus on realistisesti esitetty ja perusteltu sekä urakka sisältää uusia aurinkoenergiaan liittyviä innovatiivisia ratkaisuja ja on hyvää tasoa. Molempien tarjousten aurinkosähköntuotanto on merkittävä ja elinkaarikustannuksia on arvioitu.

Naps Solar Systems Oy:n tarjous on sisällöltään erittäin hyvin tarjouspyynnön mukainen. Taiteellinen ilmaisu vastaa erittäin hyvin tilaajan toivomaa toteutusta. Finnwind Oy:n tarjouksen toteutus ei kohdistunut Kuorimon vesikatolle. Finnwind Oy:n tarjouksessa taiteellista ilmaisua ja toteutusta haettiin teknisellä otteella ansiokkaasti, mutta esteettinen lopputulos ei vastaa tilaajan tavoitteita. Esteettisellä laadulla on merkittävä vaikutus valintaan, koska ollaan hankkimassa taideteosta.

Tarjouspyynnössä ilmoitettuna valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, jossa kiinteän kokonaishinnan painoarvo on 40% ja laadun 60%.

Hinnasta Naps Solar Systems Oy:n tarjous kalliimpana saa 14 hintapistettä ja Finnwind Oy halvempana täydet 40 hintapistettä. Laadusta Naps Solar Systems Oy sai täydet 60 laatupistettä ja Finnwind Oy 30 laatupistettä. Pisteet yhteensä, Naps Solar Systems Oy 74 vertailupistettä ja Finnwind Oy 70 pistettä.

Hankinnan valmistelijat esittävät, että urakkaneuvotteluun kutsutaan Naps Solar Systems Oy. Urakoitsijan ja tilaajan välille syntyy sitova sopimus hankinnan kohteesta vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta yleisesti julkisia sopimuksenteon jälkeen. Tarjouskilpailuun osallistuneet saavat halutessaan tarjoukset nähtäväkseen jo päätöksenteon jälkeen. Asiakirjoja säilytetään Kehitysohjelmat -palveluryhmässä.

Päätös

Aurinkosähköjärjestelmän /Aurinkosähkötaideteoksen rakennusurakka hankiaan Naps Solar Systems Oy:ltä ehdolla, että urakkaneuvottelut johtavat hankintaan. Kustannukset maksetaan Hiedanrannan kehitysohjelman määrärahoista projektilta I1350_01793322. Laskutuksessa on käytettävä ostotilausnumeroa, joka annetaan urakkasopimuksessa.

Allekirjoitus

Hankejohtaja Tero Tenhunen

Organisaatiotieto

Tampere