§ 60 Buildercomin BEM Projektit -palvelun hankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:6052/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

2.10.2019

Päätöksen tekijä

Hankejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Talous- ja hankintavastava Pekka Ranta, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hankejohtaja Tero Tenhunen, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Rakennusurakoiden hankintaan ja urakoiden prosessien parantamiseen tarvitaan työkalu. Buildercom Oy on 27.9.2019 pyynnöstä tarjoutunut pilottiin, jonka tavoitteena on selvittää BEM Projektit -palvelun soveltuvuus toimialan hankkeiden tiedonhallintaan. Pilotointi kestää kyseisen hankkeen aktiivivaiheen päättymiseen saakka. Pilottihankkeelle avataan Buildercomin BEM-Projektit -palvelu joka pitää sisällään seuraavat toiminnot
- Pääkäytön toiminnot
- Dokumentinhallinta
- Kopiotilaus
- Työmaapäiväkirja
- Vastaanottotarkastus
- Sähköinen kilpailutus
- Yhteystiedot ja tiedotteet

Tarjous on asiakirjoissa.

Hankinta alittaa kansallisen kynnysarvon, joten hankintalakia ei sovelleta. Hankinta tehdään suorahankintana, huomioiden hankinnan vähäinen kokonaisarvo ja tiedossa oleva vähäinen tarjonta hankinnan työkaluksi.

Päätös

Buildercom Oy:ltä (2463542-2) tilataan tarjouksen mukaisesti Buildercom-palveluja pilottina Ranta-Tampellan Gustaf Aspin aukion rakennusurakka. Pilotti maksetaan Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman määrärahoista projektilta K1540_017917311 Ranta-Tampella. Pilotin onnistuessa käyttöä voidaan laajentaa.

Allekirjoitus

Hankejohtaja Tero Tenhunen

Organisaatiotieto

Tampere