§ 44 Eteläisen Näsinsillan korjausurakka, Ranta-Tampella

Lataa  Kuuntele 

TRE:5695/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

25.5.2020

Päätöksen tekijä

Hankejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Talous- ja hankintavastaava Pekka Ranta, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Talous- ja hankintavastaava Pekka Ranta, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin kehitysohjelma Viiden tähden keskusta kilpailutti (hankintailmoitus 2020-045419) Eteläisen Näsinsillan korjausurakan.  Hankinta on EU- kynnysarvon alittava rakennusurakka ja hankintamenettelyn luonne avoin. Kilpailussa hyödynnettiin Buildercom-palvelua. Hankinnassa julkaistiin yksi lisäkirje 11.5.2020.

Määräaikaan 18.5.2020 kello 15.00 mennessä oli Buildercom-palveluun jätetty kolme tarjousta.

Tarjoajat ja kokonaishinnat ovat:
Kreate Oy                           665.484,41 euroa
MPV-Infrarakenne Oy        767.385,40 euroa
Destia Oy                           726.400,00 euroa

Kreate Oy:n osallistumisehtojen mukainen kelpoisuus on tarkastettu ja ei tullut esille sellaisia seikkoja, jotka estäisivät hankintaprosessin jatkamisen Kreate Oy:n kanssa. Luotettava kumppani - raportti tarkastettiin 22.5.2020 ja se on kunnossa.

Tarjouksen valinnassa kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on ainoastaan halvin hinta. Perustelut ainoastaan halvimman hinnan käyttämisestä kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on se, että hankinnan kohde ml. työn, materiaalien ja lopputuloksen tekninen ja

esteettinen laatu on määrätty hankinta- asiakirjoissa. Asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Viiden tähden keskusta - kehitysohjelman arkistossa.

Hankinnan valmistelijat rakennuttajainsinööri Raija Tevaniemi ja talous- ja hankintavastaava Pekka Ranta esittävät, että urakkasopimus tehdään Kreate Oy:n kanssa.

Päätös

Urakkasopimus Eteläisen Näsinsillan korjausurakasta tehdään Kreate Oy:n (0168716-6) kanssa yksikköhintaluettelon perusteella määräytyvään arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 665.484,41 euroa. Urakan kustannukset maksetaan Viiden tähden keskusta - kehitysohjelman määrärahoista projektilta I1115_ 141430. Laskutuksessa on käytettävä ostotilausnumeroa, joka annetaan urakkasopimuksen yhteydessä. Valtuutan rakennuttajainsinööri Raija Tevaniemen allekirjoittamaan urakkasopimuksen.

Allekirjoitus

Hankejohtaja Tero Tenhunen

Organisaatiotieto

Tampere