§ 81 Gustaf Aspin aukion rakennusurakka

Lataa  Kuuntele 

TRE:6247/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

30.12.2019

Päätöksen tekijä

Hankejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Talous- ja hankintavastaava Pekka Ranta, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Talous- ja hankintavastaava Pekka Ranta, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin kehitysohjelma Viiden tähden keskusta kilpailutti (hankintailmoitus 2019- 020822) Gustaf Aspin aukio ja portaat - rakennusurakan. Hankinta on EU- kynnysarvon alittava rakennusurakka.

Urakkakilpailu oli kaksivaiheinen. Ensi vaiheessa valittiin osallistumishakemusten jättäneistä ehdokkaista kolme tarjoajaa hankejohtajan päätöksellä 18.11.2019 §73.

Hankinnassa julkaistiin kaksi lisäkirjettä 5.12.2019 ja 9.12.2019 (uusi tietomalli). Ennen lisäkirjeen julkaisua käytiin tarjoajien kanssa saman sisältöinen kysymyksiä koskeva selonottoneuvottelu sähköpostitse.

Määräaikaan 16.12.2019 kello 15.00 mennessä saatiin tarjous kaikilta kolmelta tarjoajaksi valitulta ehdokkaalta: Tampereen Puutarha- Center Oy kokonaishinta 842.376,40 euroa, TerraWise Oy kokonaishinta 1.139.000,00 euroa ja Destia Oy kokonaishinta 1.520.202,00 euroa.

19.12.2019 pidettiin Tampereen Puutarha- Center Oy:n kanssa selonottotilaisuus, jossa ei tullut esille sellaisia seikkoja, jotka estäisivät hankintaprosessin jatkamisen Tampereen Puutarha- Center Oy:n kanssa. Luotettava kumppani -raportti tarkastettiin 20.12.2019 ja se on kunnossa.

Tarjouksen valinnassa kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on ainoastaan halvin hinta. Perustelut ainoastaan halvimman hinnan käyttämisestä kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on se, että hankinnan kohde ml. työn, materiaalien ja lopputuloksen tekninen ja esteettinen laatu on määrätty hankinta-asiakirjoissa.

Asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman arkistossa.

Hankinnan valmistelijat rakennuttajainsinööri Raija Tevaniemi ja talous- ja hankintavastaava Pekka Ranta esittävät, että urakkasopimus tehdään Tampereen Puutarha- Center Oy:n kanssa.

Päätös

Urakkasopimus Gustaf Aspin aukio ja portaat - rakennusurakasta tehdään Tampereen Puutarha- Center Oy:n (0155061- 0) kanssa 842.376,40 euron (alv 0%) kokonaishinnalla. Urakan kustannukset maksetaan Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman määrärahoista projektilta I1115_1414218. Laskutuksessa on käytettävä ostotilausnumeroa, joka annetaan urakkasopimuksen yhteydessä. Valtuutan rakennuttajainsinööri Raija Tevaniemen allekirjoittamaan urakkasopimuksen.

Allekirjoitus

Hankejohtaja Tero Tenhunen

Organisaatiotieto

Tampere