§ 73 Gustaf Aspin aukionrakennusurakka

Lataa  Kuuntele 

TRE:6247/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

18.11.2019

Päätöksen tekijä

Hankejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Talous- ja hankintavastaava Pekka Ranta, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Talous- ja hankintavastaava Pekka Ranta, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

 

Tampereen kaupungin kehitysohjelma Viiden tähden keskusta pyysi osallistumishakemuksia Gustaf Aspin aukio ja portaat -rakennusurakkaan.

Hankinta on EU-kynnysarvon alittava rakennusurakka.  Hankintaprosessi on hankintalain 100§:n ja 3 §:n1 momentissa tarkoitettujen periaatteiden mukainen. Prosessin

aikana eri vaiheissa käydään neuvotteluja. Hankintailmoituksessa ja sen liitteessä on kerrottu perusteet, joilla hankintayksikkö rajaa tarjoajiksi valittavien määrää ja että soveltuvista ehdokkaista valitaan tarjoajiksi kolme parasta osallistumishakemuksessa ilmoitettujen referenssien sekä kehitysehdotusten perusteella arvioituna.

Hankinnasta julkaistiin 11.10.2019 hankintailmoitus (2019-020822) Hilmassa. Ohje osallistumishakemuksen laatimiseksi ja alustavat tarjouspyyntöasiakirjat julkaistiin Buildercom -palvelussa. Osallistumishakemusvaiheessa ei annettu lisätietoja lisäkirjeellä.

Määräaikaan 4.11.2019 kello 15.00 mennessä saatiin kuusi osallistumishakemusta:

Kreate Oy, VRJ Länsi-Suomi Oy, Hyvinkään Tieluiska Oy, Tampereen Puutarha-Center Oy, TerraWise Oy ja Destia Oy.

Osallistumishakemuksista tarkastettiin osallistumisehtojen täyttyminen ja ehdokkaiden soveltuvuus. Kreate Oy:n, VRJ Länsi-Suomi Oy:n ja Hyvinkään Tieluiska Oy:n osallistumishakemuksessa oli puutteita. Vaadittuja kehitysehdotuksia ei ollut annettu ja/tai vaadittu pätevyys ei ollut todettavissa ja/tai osallistumisehtojen täyttyminen ei ollut todettavissa osallistumishakemuksesta. Ehdokaskohtaiset ilmoitukset on annettu sähköpostitse.

Osallistumisehdot täyttävien ehdokkaiden ehdokaskohtaiset selonoton tyyppiset neuvottelut annetuista kehitysehdotuksista järjestettiin 13.-14.11.2019.

Hankinnan valmistelijat rakennuttajainsinööri Raija Tevaniemi ja talous- ja hankintavastaava Pekka Ranta esittävät, että tarjoajiksi valitaan Tampereen Puutarha-Center Oy (0155061-0), TerraWise Oy (0756091-6) ja Destia Oy (2163026-3).

Tarjoajille toimitetaan tarjouspyyntö ja muut urakka-asiakirjat Buildercom-palvelun välityksellä 22.11.2019.

Päätös

Hylkään Kreate Oy:n (0168716-6), VRJ Länsi-Suomi Oy:n (1476411-6), Hyvinkään Tieluiska Oy:n (0597303-9) osallistumishakemukset.

Katson Destia Oy:n (2163026-3) poissulkemisperusteen korjaavien toimenpiteiden näytön ja luotettavuuden selvityksen riittäväksi.

Valitsen Gustaf Aspin aukio ja portaat -rakennusurakkaan tarjoajiksi Tampereen Puutarha-Center Oy:n (0155061-0), TerraWise Oy:n (0756091-6) ja Destia Oy:n (2163026-3).

Allekirjoitus

Hankejohtaja Tero Tenhunen

Organisaatiotieto

Tampere