§ 93 Hiedanrannan BREEAM Communities dokumentaatio – Olemassa olevat rakennukset ja rakenteet

Lataa  Kuuntele 

TRE:3075/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

11.12.2020

Päätöksen tekijä

Hankejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankekehityspäällikkö Juha Kaivonen ja talous- ja hankintavastaava Pekka Ranta, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hankejohtaja Tero Tenhunen, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Hiedanrannan kaupunginosalle on asetettu kunnianhimoiset kestävän kehityksen mukaiset tavoitteet. Hiedanrannassa on kokeiltu kansainvälisesti tunnettua, puolueetonta kestävän aluekehittämisen ohjausmenetelmän ”BREEAM Communities” soveltuvuutta Hiedanrannan kaupunginosan kehittämiseen. Sitowise Oy:ltä on pyydetty tarjous Hiedanrannan BREEAM Communities dokumentaatiosta– Olemassa olevat rakennukset ja rakenteet, tietojen koostaminen, puitesopimukseen ”Kaavasuunnittelun, digitalisoinnin ja tiedonhallinnan asiantuntijatehtävät 2020-2022" perustuen. Sitowise Oy on tarjoutunut tehtävään aikapalkkiolla kustannusarviolla 3 250 euroa (alv 0%) ja . 

Päätös

Tampereen kaupungin Hiedanrannan kehitysohjelma tilaa puitesopimuskumppani Sitowise Oy:lta toimeksiannon ”Hiedanrannan BREEAM Communities dokumentaation – Olemassa olevat rakennukset ja rakenteet tietojen koostamisen” 9.12.2020 päivätyn tarjouksen mukaisesti aikapalkkiolla henkilöryhmittäin enimmäishintaan 3 250 euroa (alv 0%). Kustannusarviota ei saa ylittää. Kustannukset maksetaan Kehitysohjelma Hiedanrannan määrärahoista projektilta K1540_ 017928314 tutkimus- ja kehitysprojektit. Tämä hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta kun tilaus on tehty. Valtuutan hankekehityspäällikkö Juha Kaivosen tilaamaan työn.

Allekirjoitus

Hankejohtaja Tero Tenhunen

Organisaatiotieto

Tampere