§ 43 Hiedanrannan Kehitys Oy:n palvelusopimuksen vuodelle 2019 hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4397/00.01.06/2019

Päätöspäivämäärä

19.6.2019

Päätöksen tekijä

Hankejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankekehityspäällikkö Juha Kaivonen, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Hankejohtaja Tero Tenhunen, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 15.4.2019, § 57 yhtiöittää Hiedanrannan kehitysohjelman. Hiedanrannan Kehitys Oy on perustettu päätöksen mukaisesti. Yhtiö vastaa Hiedanrannan kehittämisestä ja toteuttaa sille siirrettäviä julkiseen palveluun rinnastettavia tehtäviä. Yhtiö valmistelee etenemissuunnitelmat vuosittain kaupunginhallitukselle ja toimeenpanee Hiedanrannan kehitysohjelman. Yhtiö myös valmistelee, arvioi ja esittelee maanomistajayhteistyötä ja Hiedanranta Ky:tä koskevat hankkeet ja sopimukset asetettujen kriteereiden pohjalta.

Tässä hyväksyttävä palvelusopimus käsittelee vuoden 2019 siirtymävaiheen. Vuonna 2019 yhtiö organisoi toimintansa ja toimeenpanee kehitysohjelmaa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Palvelusopimuksessa sovitaan, että yhtiö on tavoitteiden mukaisessa toimintavalmiudessa vuoden 2020 alussa. Vuoden 2020 palvelusopimuksen valmistelu käynnistyy välittömästi tämän sopimuksen allekirjoituksen jälkeen.

Päätös

Hyväksyn Palvelusopimuksen Hiedanrannan aluekehittämisestä 2019.

Allekirjoitus

Hankejohtaja Tero Tenhunen

Organisaatiotieto

Tampere