§ 22 Hiedanrannan autonomisten ajoneuvojen pilotin suunnittelun hankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:1629/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

27.3.2020

Päätöksen tekijä

Hankejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liikenneinsinööri Pekka Stenman, puh. 040 163 7226, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hankejohtaja Tero Tenhunen, puh. 050 540 2860, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungilla on käynnissä erilaisten liikkumispalveluiden kokeilemiseen Hiedanrannassa tähtäävä Hiedanranta MaaS -hanke, jolle kaupunki on saanut rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) Pirkanmaan liiton kautta yhteensä 163 800 €. Kaupunki on itse sitoutunut hankkeeseen 109 200 € osuudella eli koko hankkeen budjetti on 273 000 €. Hankkeen tavoitteena on tarjota ihmisille mahdollisuus kokeilla uudenlaisia kestäviä liikkumisvälineitä, jotta autoilun osuus liikkumisessa saataisiin kaupungin tavoitteiden mukaisesti kääntymään laskuun. Hankkeessa on käynnissä viimeinen toimintavuosi.

Tampereen pormestariohjelmassa 2017-2021 on kirjattu yhdeksi tavoitteeksi robottibussiliikenteen vaiheittainen käyttöönotto ratikkaliikenteen syöttöliikenteessä vuoteen 2021 mennessä. Raitiotietä suunnitellaan parhaillaan myös Pyynikintorin ja Lentävänniemen välille. Hiedanrannan uusi maankäytön alue pohjautuu suunnitelmissa liikkumisen osalta keskeisesti raitiotiehen, ja ihmisten kulkeminen kodin tai työpaikan sekä raitiotien pysäkin välillä tulee olla mahdollisimman vaivatonta. Tässä erilaisilla autonomisilla eli itseohjautuvilla ajoneuvoilla voi tulevaisuudessa olla keskeinen rooli.

Hiedanrannassa on jo nykyisin ns. viimeisen kilometrin ongelma, kun Hiedanrannan keskeisimmät palvelut sijaitsevat usean sadan metrin päässä nykyisistä joukkoliikenteen pysäkeistä. Nyt hankittavan selvityksen tarkoituksena on selvittää, miten autonomisilla ajoneuvoilla voitaisiin helpottaa vallitsevaa tilannetta ja parantaa Hiedanrannan palveluiden saavutettavuutta julkisella liikenteellä. Samalla kerätään tietoa Hiedanrannan maankäytön suunnittelua ja tulevia kehitysvaiheita varten, sillä autonominen liikenne tulisi pystyä ottamaan mahdollisimman tarkasti huomioon esim. pysäkkien ja katualueiden mitoituksessa.

Tampereen kaupunki järjesti Hiedanrannan autonomisen liikenteen suunnittelusta ja toteutuksesta kaksivaiheisen tarjouskilpailun. Ensimmäisessä vaiheessa pyydettiin autonomiseen ajamiseen erikoistuneita toimijoita ilmoittautumaan mukaan varsinaiseen tarjouskilpailuun. Ilmottautuneita yrityksiä oli Suomesta ja ulkomailta yhteensä 4 kpl. Näistä kaksi jätti tarjouksen varsinaiseen tarjouspyyntöön. Tarjouspyynnössä pyydettiin tarjoamaan erikseen autonomisen ajamisen pilotin suunnitteluvaihe sekä optioina pilotin implementointivaihe ja operointivaihe. Tarjoajien vertailu tehtiin laatuun ja hintaan perustuen. Kokonaistaloudellisimman tarjouksen kokonaisuudesta teki Roboride Oy. Koko kolmivaiheisen hankinnan arvo voittajan tarjouksessa oli 220 000 € (alv 0 %), josta suunnitteluvaiheen osuus on 40 000 € (alv 0 %). Tämä hankintapäätös koskee vain suunnitteluvaihetta, ja myöhemmistä vaiheista tehdään erilliset päätökset, mikäli ne suunnitteluvaiheen perusteella päätetään toteuttaa.

Päätös

Tilataan autonomisten ajoneuvojen pilotin suunnitteluvaihe Roboride Oy:ltä (Y-tunnus 2866936-3) tarjouksen mukaisesti kattohintaan 40 000,00 euroa (alv 0 %). Hintaa ei saa ylittää ilman tilaajan kanssa tehtyä kirjallista sopimusta.

Hankkeen laskutus kuukausittain toteutuneiden kustannusten mukaan.

Kustannukset maksetaan hankkeelta E1540_20_1_2.

Tämä hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta kun sopimus on tehty. Valtuutan Pekka Stenmanin allekirjoittamaan sopimuksen.

Allekirjoitus

Hankejohtaja Tero Tenhunen

Organisaatiotieto

Tampere