§ 66 Hiedanrannan autonomisten ajoneuvojen pilotin hankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:4583/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

1.9.2020

Päätöksen tekijä

Hankejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liikenneinsinööri Pekka Stenman,​​ puh. 040 163 7226,​​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hankejohtaja Tero Tenhunen,​​ puh. 050 540 2860,​​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungilla on käynnissä erilaisten liikkumispalveluiden kokeilemiseen Hiedanrannassa tähtäävä Hiedanranta MaaS -hanke, jolle kaupunki on saanut rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) Pirkanmaan liiton kautta yhteensä 163 800 €. Kaupunki on itse sitoutunut hankkeeseen 109 200 € osuudella eli koko hankkeen budjetti on 273 000 €. Hankkeen tavoitteena on tarjota ihmisille mahdollisuus kokeilla uudenlaisia kestäviä liikkumisvälineitä, jotta autoilun osuus liikkumisessa saataisiin kaupungin tavoitteiden mukaisesti kääntymään laskuun. Hankkeessa on käynnissä viimeinen toimintavuosi.

Tampereen pormestariohjelmassa 2017-2021 on kirjattu yhdeksi tavoitteeksi robottibussiliikenteen vaiheittainen käyttöönotto ratikkaliikenteen syöttöliikenteessä vuoteen 2021 mennessä. Raitiotien jatkon toteuttamisesta Pyynikintorin ja Lentävänniemen välille päätetään kaupunginhallituksessa syksyllä. Hiedanrannan uusi maankäytön alue pohjautuu suunnitelmissa liikkumisen osalta keskeisesti raitiotiehen, ja ihmisten kulkeminen raitiotien pysäkille tulee olla mahdollisimman helppoa ja vaivatonta. Tässä erilaisilla nykyisillä ja uusilla liikkumisen ratkaisuilla, kuten autonomisilla eli itseohjautuvilla ajoneuvoilla, on keskeinen rooli. Hiedanrannassa on jo nykyisin ns. viimeisen kilometrin ongelma, kun Hiedanrannan keskeisimmät palvelut sijaitsevat usean sadan metrin päässä nykyisistä joukkoliikenteen pysäkeistä. 

Tampereen kaupunki on laatinut Hiedanranta MaaS -hankkeessa alkuvuoden 2020 aikana suunnitelman autonomisten ajoneuvojen kokeilusta Hiedanrannassa. Suunnitelmassa Hiedanrantaan on suunniteltu yksi alueen sisällä liikennöivä linja, jolla olisi kuusi pysäkkiä. Kokeilun tarkoituksena on testata tässä vaiheessa yhtä kahdeksanpaikkaista autonomista bussia, joka toimisi myös ns. kutsuohjautuvana, eli käyttäjä voisi tilata bussin haluamalleen pysäkille mobiilisovellusta käyttäen. Liikennöinti käynnistettäisiin syyskuun aikana ja sitä jatkettaisiin 6 viikkoa. Kokeilun viimeiset yksityiskohdat, kuten liikennöintiajankohdat ja -päivät, ratkeavat lopullisesti pilotin implementointivaiheessa. Kokeilu luo valmiudet jatkaa ja laajentaa autonomista liikennettä Hiedanrannassa tulevaisuudessa, sekä mahdollistaa saman ajoneuvon hyödyntämisen muissa Tampereen kaupungin autonomisen liikenteen kokeiluissa. Se tuottaa myös dataa ja tietoa kaupunkisuunnittelulle, tutkimuslaitoksille sekä muille aiheeseen liittyville tutkimushankkeille.

Tampereen kaupunki järjesti Hiedanrannan autonomisen liikenteen suunnittelusta ja toteutuksesta kaksivaiheisen tarjouskilpailun. Ensimmäisessä vaiheessa pyydettiin autonomiseen ajamiseen erikoistuneita toimijoita ilmoittautumaan mukaan varsinaiseen tarjouskilpailuun. Ilmottautuneita yrityksiä oli Suomesta ja ulkomailta yhteensä 4 kpl. Näistä kaksi jätti tarjouksen varsinaiseen tarjouspyyntöön. Tarjouspyynnössä pyydettiin tarjoamaan optiona autonomisen ajamisen pilotin implementointivaihe ja operointivaihe, ja päätös näiden toteuttamisesta perustuisi laadittuun kokeilun suunnitelmaan. Tarjoajien vertailu tehtiin laatuun ja hintaan perustuen. Kokonaistaloudellisimman tarjouksen kokonaisuudesta teki Roboride Oy. Koko kolmivaiheisen hankinnan arvo voittajan tarjouksessa oli 220 000 € (alv 0 %), josta implementoinnin ja operoinnin osuus oli alun perin 180 000 €. Myöhemmin hankkeen edetessä on kuitenkin päätetty toteuttaa operointi alkuperäistä tarjouspyyntöä huomattavasti suppeampana, ja implementoinnin ja operoinnin osuus on päivitetyssä laajuudessa Roboriden tarjouksen mukaan 80 000 € (alv 0 %).

Hankinta alittaa erityisalojen hankintalain kynnysarvon, joten erityisalojen hankintalakia ei sovelleta.

Liikennejärjestelmän suunnittelu maksaa pilotin toteutuksesta 30 000 € osuuden, joten Hiedanrannan kehitysohjelmalle jää maksettavaksi omarahoitusosuus 20 000 €. Laskutusohjeet annetaan sopimuksen yhteydessä.

Päätös

Tilataan autonomisten ajoneuvojen pilotin toteutus Roboride Oy:ltä (Y-​tunnus 2866936-​3) tarjouksen mukaisesti kattohintaan 80 000,​00 euroa (alv 0 %). Hintaa ei saa ylittää ilman tilaajan kanssa tehtyä kirjallista sopimusta.

Hankkeen laskutus kuukausittain toteutuneiden kustannusten mukaan.

Kustannukset maksetaan hankkeelta E1540_​20_​1_​2.

Tämä hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta kun sopimus on tehty. Valtuutan Pekka Stenmanin allekirjoittamaan sopimuksen.

Allekirjoitus

Hankejohtaja Tero Tenhunen

Organisaatiotieto

Tampere