§ 98 Hiedanrannan pilaantuneen maan puhdistusurakan hankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:7963/02.07.01/2022

Päätöspäivämäärä

23.11.2022

Päätöksen tekijä

Hankejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistökehityskoordinaattori Katariina Rauhala puh. +358401598808, talous- ja hankintavastaava Pekka Ranta, puh. +358505646637 ja rakennuttajainsinööri Petri Leppänen, puh. 050 305 1402, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hankekehitysjohtaja Juha Kaivonen (puh. 040 680 0179), etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Hiedanrannan pilaantuneen maan puhdistusurakasta pyydettiin tarjousta katujen, puistojen ja yleisten alueiden rakentamispalvelut (TRE:2215/02.07.01/2022) puitesopimukseen perustuen Tampereen Puutarha-Center Oy:ltä (0155061-0), Turtolan Kaivin Oy:ltä (0933206-0), TerraWise Oy:ltä (0756091-6) ja Hervannan Kaivin Oy:ltä (1040845-6).

Tarjouksia saatiin kolme kappaletta Tampereen kaupungin kirjaamoon 18.11.2022 klo 11 mennessä:

Turtolan Kaivin Oy 319 950 €,

Terrawise Oy 242 000 € ja

Hervannan Kaivin Oy 493 400 €.

Valintaperuste on halvin tarjoushinta.

Hinnaltaan halvimmat tarjouksen teki Terrawise Oy. Tarjous on hyväksyttävissä. Luotettava Kumppani -tilaajavastuuraportti on tarkastettu ja kunnossa.

Asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Hiedanranta -kehitysohjelman arkistossa.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan päätöksellä toimivalta kehitysohjelmien hankintapäätösten tekemiseen on siirretty kehitysohjelmien hankejohtajalle tai talous- ja hankintavastaavalle.

Päätös

Hiedanrannan pilaantuneen maan puhdistusurakka tilataan Terrawise Oy:ltä (0756091-6) tarjouksen 18.11.2022 mukaisella 242.000,00 euron arvonlisäverottomalla urakkahinnalla. Urakan kustannukset maksetaan Hiedanranta -kehitysohjelmaa sitovasta määrärahasta projektilta I1350_1725_013. Laskutuksessa on käytettävä urakan ostotilausnumeroa. Valtuutan rakennuttajainsinööri Petri Leppäsen tilaamaan työn ja allekirjoittamaan urakkasopimuksen.

Allekirjoitus

Hankejohtaja Tero Tenhunen

Organisaatiotieto

Tampere