§ 91 Hiedanrannan tehdasalueen päästökartoitus Breeam Communities – sertifiointia varten.

Lataa  Kuuntele 

TRE:7257/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

7.12.2020

Päätöksen tekijä

Hankejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankekehityspäällikkö Juha Kaivonen ja talous- ja hankintavastaava Pekka Ranta, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hankejohtaja Tero Tenhunen, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Hiedanrannan Breeam Communities –sertifioinnin vaiheen 1 aineistot ovat likimain valmiina. Kuitenkin olemassa olevien rakennusmassojen osalta tarvitaan yleissuunnitteluvaiheen selvityksiä hieman tarkempi raportti. Ramboll Finland Oy on laatinut yleissuunnitteluvaiheen selvityksen Hiedanrannan päästökartoitus ja ilmastovaikutusten arviointi, joka käsitteli jo nykyistä rakennuskantaa. Ramboll Finland Oy on tässä tapauksessa luontevin asiantuntija tämän täydentävän selvitykset toteuttamiseen. Hiedanrannan Kehitys Oy on palvelutilauksen pohjalta edistänyt Breeam-sertifiointia ja tehtävän loppuun saattamiseen tarvitaan tarkennukset päästökartoitukseen. Vaihe 1 on kaupungin yleissuunnitelmatasoa koskeva. Vaiheet 2 ja 3 ovat Breeam-communities sertifioinnissa tarkemman suunnitteluvaiheen tehtäviä ja maanomistaja toteuttaa ne korttelialueiltaan kaavoituksen yhteydessä.

Ramboll Finland Oy on pyynnöstä 30.11.2020 tarjoutunut suorittamaan työn aikapalkkiolla kustannusarviolla 6.650,00 euroa + alv. Tarjous on hyväksyttävissä. Hankinta alittaa kansallisen kynnysarvon joten hankintalakia ei sovelleta.

Päätös

Tilataan Lielahden vanhan paperitehtaan kokonaisuuteen kuuluvien rakennusten ja näihin liittyvien asfaltoitujen piha-alueiden päästövaikutusten kartoittaminen Breeam Communities – sertifiointia varten Ramboll Finland Oy:ltä (0101197-5) aikapalkkiolla kustannusarviolla 6.650,00 euroa + alv. Kustannusarviota ei saa ylittää. Kustannukset maksetaan Hiedanranta -kehitysohjelmasta projektilta K1540_017928317 Hiedanranta hankekehitys. Tämä hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta kun tilaus on tehty. Valtuutan hankekehityspäällikkö Juha Kaivosen tilaamaan työn.

Allekirjoitus

Hankejohtaja Tero Tenhunen

Organisaatiotieto

Tampere