§ 88 Hiedanranta, Vaitinaron vesistötäyttöön ja raitiotiehen liittyvien hankkeiden koordinointi-, valvonta-, rakennuttamis- ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät 31.12.2020 asti

Lataa  Kuuntele 

TRE:6621/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

13.11.2020

Päätöksen tekijä

Hankejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Talous- ja hankintavastaava Pekka Ranta, etunimi.sukunimi@tampere.fi, puh. 050 564 6637

Lisätietoja päätöksestä

Hankejohtaja Tero Tenhunen, etunimi.sukunimi@tampere.fi, puh. 050 540 2860

Päätöksen perustelut

Ramboll Finland Oy on pyynnöstä 30.9.2020 tarjoutunut tekemään Hiedanrannan rakennuttamiseen liittyviä Tampe­reen kaupungin koordinointi-, valvonta-, rakennuttamis- ja turvallisuuskoordinaattorin teh­täviä aikapalkkiolla henkilöryhmittäin kustannusarviolla 30 600 euroa (alv0%). Tarjous on hyväksyttävissä. Tarjous perustuu Tampereen kaupungin ja Ramboll Finland Oy:n väliseen puitesopimukseen "Katujen ja yleisten alueiden rakennuttaminen 2020-2022" (TRE: 628/02.07.01/2020).

Laskutus tulee jakautua tilauksessa annettavan laskutusohjeen mukaisesti niin, että tilaaja saa erilliset laskut 1) kiinteistötoimen projekteille kohdistuvista Hiedanrannan kehitysohjelman töistä (Näsisaari ja Hiedanrannan pimat), 2) kaupunkiympäristön palvelualueen projekteille kohdistuvista Hiedanrannan kehitysohjelman töistä (klv) sekä 3) raitiotiehen liittyvistä töistä.

Päätös

Tilataan Hiedanrannan koordinointi-, valvonta-, rakennuttamis- ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät Ramboll Finland Oy:ltä tarjouksen ja puitesopimuksen mukaisesti aikapalkkiolla henkilöryhmittäin kustannusarviolla 30 600 euroa (alv 0 %). Hintaa ei saa ylittää ilman tilaajan kanssa tehtyä kirjallista sopimusta. Kustannukset maksetaan Hiedanranta - kehitysohjelmaa sitovasta määrärahasta ao. projekteilta. Hankintapäätös sitooTampereen kaupunkia vasta kun työ on tilattu. Tilauksessa annetaan kehitysohjelmien laskutusohje.

Allekirjoitus

Hankejohtaja Tero Tenhunen

Organisaatiotieto

Tampere