§ 14 Kiinteistökehittämiskonsultoinnin tilaaminen Hakametsän kehityshankkeeseen Toteco Oy:ltä

Lataa  Kuuntele 

TRE:1995/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

18.3.2019

Päätöksen tekijä

Hankejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Projektipäällikkö Markus Joonas, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hankejohtaja Tero Tenhunen, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Hakametsän kehityshanke on edennyt siihen vaiheeseen, että alueen kiinteistökehityspotentiaalia on tarpeen tarkentaa. Kiinteistökehityksellä arvoidaan mm. käyttötarkoitusta ja kiinteistötalouden arviointia. Toteco Oy:ltä on antanut ko työstä  8.3.2019 päivätyn tuntiveloitusperusteisen tarjouksen 85 euroa / tunti + alv, työmäärällä enintään 250 tuntia,  laskutus enintään 21.250,00 euroa (alv 0%). Tarjous on hyväksyttävissä. Hankinta tehtiin suorahankintana koska Toteco Oy, Tommi Terho on ollut valmistelemassa alueen ympäristön kehitystyötä, kuten esim. Tampere Areenaa. Tommi Terholla on tuntemus alueeseen sekä kokonaiskuva kaupungin tarpeeseen Hakametsän alueella, tästä syystä työ tilataan suorahankintana. Hankinta alittaa kansallisen kynnysarvon.

Päätös

Hakametsän kehityshankkeelle hankitaan kiinteistökehityskonsultointipalveluita Toteco Oy:ltä yksikköhinnalla 85€/h ja enimmäismäärältään 250h ajaksi. Työn laskutus tapahtuu toteutuneiden tuntien mukaan ja hankinnan kokonaisarvoa ei saa ylittää. Hankinnan kokonaisarvo enintään 21 250€ +alv. Kustannukset osoitetaan maksettavaksi K1540_01795311 Hakametsän Sport Campus projektilta ja hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta, kun työtä koskeva tilaus on tehty. Yhteyshenkilönä Tampereen kaupungilla toimii projektipäällikkö Markus Joonas.

Allekirjoitus

Hankejohtaja Tero Tenhunen

Organisaatiotieto

Tampere