§ 30 Kiiskisaarenpuiston LPA-puisto korttelissa 420 -rakennusurakka, Ranta-Tampella

Lataa  Kuuntele 

TRE:2155/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

24.4.2020

Päätöksen tekijä

Hankejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Talous- ja hankintavastaava Pekka Ranta, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Talous- ja hankintavastaava Pekka Ranta, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin kehitysohjelma Viiden tähden keskusta kilpailutti (hankintailmoitus 2020-043069) Kiiskisaarenpuiston LPA-puisto korttelissa 420 -rakennusurakan. Hankinta on EU- kynnysarvon alittava rakennusurakka. Hankinnassa julkaistiin yksi varsinainen lisäkirje 8.4.2020 ja lisäksi 9.4.2020 annettiin kaksi tiedostoa dwg-muodossa.

Määräaikaan 20.4.2020 kello 15.00.mennessä saatiin neljä tarjousta.

Tarjouksen valinta tehdään vertailuhinnan perusteella, joka ilmoitettiin olevan: Urakkakilpailun vertailuhinta on Urakan kokonaishinta + optiorakennusosat € yht.

Vertailuhinnat ovat:

TerraWise Oy                                             767.458,00 euroa
Tampereen Puutarha-Center Oy                774.454,80 euroa
Kreate Oy                                                   985.058,00 euroa
VRJ Länsi-Suomi Oy                                  947.211,00 euroa

TerraWise Oy:n osallistumisehtojen täyttyminen on tarkastettu ja ei ole tullut esille sellaisia seikkoja, jotka estäisivät hankintaprosessin jatkamisen TerraWise Oy:n kanssa. Hankinnan valmistelijat rakennuttajainsinööri Raija Tevaniemi ja talous- ja hankintavastaava Pekka Ranta esittävät, että urakkasopimus tehdään TerraWise Oy:n kanssa.

Urakkatarjouslomakkeessa oli ilmoitettava Urakkahinta, jolla tarjoaja sitoutuu tekemään tarjouspyyntöasiakirjoissa määrätyn urakan arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Kolme neljästä tarjoajasta ilmoittivat tarjouslomakkeella vertailuhinnan, joka sisältää urakan lisäksi optioita. TerraWise Oy:n tarjous oli myös Urakkahinnan osalta hinnaltaan halvin. TerraWise Oy:ltä pyydettiin 21.4.2020 korjattu tarjouslomake, jossa Urakkahinta on hinnoitellun määräluettelon mukainen 725.308,00 euroa.

Asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Viiden tähden keskusta - kehitysohjelman arkistossa.

Päätös

Urakkasopimus Kiiskisaarenpuiston LPA-puisto korttelissa 420 -rakennusurakkaan tehdään TerraWise Oy:n (0756091-6) kanssa 725.308,00 euron (alv 0%) kokonaishinnalla. Urakan kustannukset maksetaan Viiden tähden keskusta - kehitysohjelman määrärahoista projektilta I1115_ 1414228. Laskutuksessa on käytettävä ostotilausnumeroa, joka annetaan urakkasopimuksen yhteydessä. Valtuutan rakennuttajainsinööri Raija Tevaniemen allekirjoittamaan urakkasopimuksen.

Allekirjoitus

Hankejohtaja Tero Tenhunen

Organisaatiotieto

Tampere