§ 58 Markkinointikonseptin hankinta Hill and Knowlton Finland Oyltä, Kehityshankkeet

Lataa  Kuuntele 

TRE:1976/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

16.6.2020

Päätöksen tekijä

Hankejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Markkinointi- ja viestintäsuunnittelija Noora Kumpulainen etunimi.sukunimi@tampere.fi Talous- ja hankintavastaava Pekka Ranta etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hankejohtaja Tero Tenhunen, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus päätti 23.4.2019, että raitiotietä suunnitellaan myös Hatanpään valtatielle n. 700 metrin matkalta Hämeenkadulta Linja-autoasemalle saakka. Hatanpään valtatien yritysten kanssa aloitettiin vuorovaikutteinen yhteistyö syksyllä 2019 ja sen pohjalta perustettiin raitiotien rakentamiseen liittyvä yritysviestinnän yhteistyöryhmä. Rakentamispäätöksen jälkeen yhteistyöryhmässä on pohdittu keinoja lieventää rakentamisen haittoja keskusta-alueella ja yhdeksi keinoksi on valittu koko keskusta-aluetta koskeva monikanavainen mainoskampanja. 

Kampanja viestii arjen sujuvuudesta raitiotien rakentamisen aikana ja sen tavoite on hälventää ulkopaikkakuntalaisten sekä tamperelaisten huolta ja epävarmuutta keskustassa asioimiseen. Kampanjan ydinviesti on, että keskusta-alueen yritykset toimivat niin kuin ennenkin, kulkureitit liiketiloihin on turvattu ja kaikilla kulkuneuvoilla pääsee kulkemaan keskustaan.Kampanja kestää vuoden 2020 ajan ja sen kokonaiskustannus on enintään 60 000 €. Kustannukset jakautuvat Raitiotien kehitysohjelman sekä Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman kesken.

Mainostoimistojen kilpailutuksen voitti konsepti-ideallaan kaupungin puitesopimuskumppani Hill and Knowlton Finland Oy. Kampanjan kattoteemaksi valittiin ”Tampere liikkeessä” konsepti. Kampanja on koko vuoden mittainen monimediakampanja, jonka sisällön painopisteet varioituvat eri tarpeiden ja toiveiden mukaan. Tampere liikkeessä konseptia käytetään myös jatkossa keskustan kehittämisen markkinoinnin ja viestinnän yhteydessä.

Päätös

Raitiotien kehitysohjelman ja Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman välisen sopimuksen mukaisesti Hill and Knowlton Finland Oyltä tilataan tarjouksessa mainitusta ”Suunnittelu ja toteutus” kokonaisuudesta 50% kattohintaan 10 600€ (alv 0%) ja ”Mediabudjetti” kokonaisuudesta ”Radiomainonta” 100% kattohintaan 5 720€ (alv 0%), yhteensä 16 320€ (alv 0%). Kustannukset maksetaan Viiden tähden keskusta -kehityshankkeen kustannuspaikalta 154024 ja PRR -osalta K1540_017925311 ”Viiden tähden keskusta”. Tämä hankintapäätös sitoo Tampereen kaupunkia vasta kun työ on tilattu. Työn vastuuhenkilönä on markkinointi- ja viestintäsuunnittelija Noora Kumpulainen.

Allekirjoitus

hankejohtaja Tero Tenhunen

Organisaatiotieto

Tampere