§ 17 Pyörälainaamopilotin hankinta, Hiedanranta MaaS

Lataa  Kuuntele 

TRE:900/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

20.2.2020

Päätöksen tekijä

Hankejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liikenneinsinööri Pekka Stenman, puh. 040 163 7226, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hankejohtaja Tero Tenhunen, puh. 050 540 2860, etunimi.sukunimi@tampere,fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungilla on käynnissä erilaisten liikkumispalveluiden kokeilemiseen Hiedanrannassa tähtäävä Hiedanranta MaaS -hanke, jolle kaupunki on saanut rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR)Pirkanmaan liiton kautta yhteensä 163 800 €. Kaupunki on itse sitoutunut hankkeeseen 109 200 € osuudella eli koko hankkeen budjetti on 273 000 €. Hankkeen tavoitteena on tarjota ihmisille mahdollisuus kokeilla uudenlaisia kestäviä liikkumisvälineitä, jotta autoilun osuus liikkumisessa saataisiin kaupungin tavoitteiden mukaisesti  kääntymään laskuun. Hankkeessa on käynnissä viimeinen toimintavuosi.

Hiedanrannan kaupunginosassa tähdätään liikenteen osalta korkeaan kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuuksiin. Tulevaisuudessa myös pyöräilyn osalta tarvitaan uudenlaisia palvelumalleja, jotta mahdollisimman moni voisi ottaa pyöräilyn osaksi arkiliikkumistaan. Nyt hankittavan kokeilun tarkoituksena on käynnistää sähköpyörien lainauspalvelu Tampereella kesäksi (toukokuu-elokuu) 2020. Palvelussa Tampereella asuva henkilö voi verkkokaupassa varauksen tekemällä lainata panttia vastaan erilaisen sähkökäyttöisen polkupyörän viikoksi kerrallaan. Kokeilulla pyritään siihen, että mahdollisimman monella tamperelaisella olisi aito mahdollisuus kokeilla erilaisia sähköpyöriä, jotta kynnys sellaisen hankintaan madaltuisi.

Tampereen kaupunki on suunnitellut pyörälainaamopilotin sisältöä yhteistyössä kolmen Tampereella sijaitsevan sähköpolkupyörien myyjän kanssa. Samoilta toimijoilta on pyydetty tarjoukset  joulukuussa 2019 pilotin toteuttamisesta kesän 2020 aikana. Tarjouskilpailuun osallistui lopulta vain yksi yritys, Suomen Urheilupyörä Oy. Suomen Urheilupyörä Oy:n tarjous vastasi kaupungin tarjouspyyntöä ja tarjoushintaa 41 850,90 € (alv 0 %) voidaan pitää hankinnan sisältöön nähden oikean tasoisena.

Päätös

Tilataan sähköpyörien lainaamopilotin toteutus Suomen Urheilupyötä Oy:ltä (Y-tunnus 0992954-5) tarjouksen mukaisesti kattohintaan 41 850,90 euroa (alv 0 %). Hintaa ei saa ylittää ilman tilaajan kanssa tehtyä kirjallista sopimusta.

Hankkeen laskutus: 1. erä maaliskuussa, 2. erä toukokuussa, 3. erä elokuussa 2020 toteutuneiden kustannusten mukaan.

Kustannukset maksetaan hankkeelta E1540_20_1_2.

Tämä hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta kun sopimus on tehty. Valtuutan Pekka Stenmanin allekirjoittamaan sopimuksen.

Allekirjoitus

Tero Tenhunen, hankejohtaja

Organisaatiotieto

Tampere