§ 59 RECO2.0 Resilient Smart City Solutions Ecosystem -projekti

Lataa  Kuuntele 

TRE:2076/02.04.01/2023

Päätöspäivämäärä

18.9.2023

Päätöksen tekijä

Hankejohtaja

Päätöksen perustelut

RECO2.0 projekti jatkaa Resilient Smart City Solutions Ecosystem RECO hankkeessa  aloitettua työtä. Hiedanrannan kaupunginosan kehittämisen tarpeet ovat olleet keskiössä 

hanketta suunniteltaessa. Hankkeen tuloksina otetaan käyttöön kehitysalusta, joka tuo kaupungin yksiköitä ja 

heidän tarpeitaan yhteen julkisen ja yksityisen tutkimuksen kanssa ja saatetaan alustan toiminta pysyväksi.

Kehitysalusta ja ekosysteemitaloudet yhteiskehittämisen työtapana mahdollistavat systeemisten ratkaisujen kehittämisen. 

Hankkeen toimenpiteet luovat yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia paikallisesti ekosysteemeissä sekä kanavia kansainvälisille markkinoille hyödyllisiksi tunnistetuissa markkina-alueissa. Hanke edistää vähähiilisen rakentamisen, kaupunkiympäristön ICT-ratkaisuiden sekä energiantuotannon, jakelun sekä energiatehokkuuden teemaan liittyvästä TKI-toiminnasta kumpuavien innnovaatioiden mahdollisuuksia kaupallistua.

RECO 2.0 tavoitteet edistävät TEMin ja Tampereen kaupungin välisen ekosysteemisopimuksen tavoitteita ja täten myös Tampereen kaupungin strategisia tavoitteita erityisesti älykkään ja kestävän kaupungistumisen teemoissa.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasäännön 5 §:n mukaan projektin toteutuspäätös kuuluu hankejohtajan tehtäviin.

Projektin hankintaoikeudet määräytyvät elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasäännön 25 §:n ja delegointiliitteiden mukaisesti.

Projektin kokonaiskustannusarvio on 401 657 €, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus on 240 995 € ja Tampereen kaupungin osuus on 160 662 €. 

Projektia rahoittaa Pirkanmaan liitto, 240 995 € (rahoituspäätöksen diaarinro EURA 2021/400131/09 02 01 01/2022/PL) ja kaupungin rahoitusosuudesta vastaa Strateginen hankekehitys, Hiedanrannan kehitysohjelma 160 662 €.

Projektin toteuttamisaika on 13.6.2022-30.4.2024.   Rahoitus on käytettävissä 30.04.2024 saakka.

Projektin operatiivinen omistaja on Juha Kaivonen (strateginen omistaja Tero Tenhunen)

Projektipäälliköksi nimetään Ilari Rautanen (100%), Jaana Hanninen (100%) ja Tuomas Vanhanen (25%) .  Hallinnollisista tehtävistä vastaavana projektipäällikkönä toimii Ilari Rautanen.  Projekti toteutetaan Tampereen kaupungin Strategisessa hankekehityksessä Hiedanrannan kehitysohjelmassa.  Tampereen kaupunki on projektin päätoteuttaja ja osatoteuttajina toimivat Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Tampereen korkeakoulusäätiö sr, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy sekä Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy.

Taloushallinnon yhteyshenkilö on projektiasiantuntija Heidi Karppi konsernihallinnon tukipalveluista.

Projektipäällikön ja projektiryhmän jäsenten esihenkilönä toimii heidän vakituiset esihenkilönsä ja taloushallinnon yhteyshenkilön esihenkilönä hänen vakituinen esihenkilönsä. 

Menojen ja tulojen hyväksyntäoikeus ja tilaamisoikeudet projektiin liittyvissä asioissa määrittyvät projektin omistavan yksikön tilaamisoikeuksien mukaisesti Rakennerahastolaki huomioiden.  

Projektiin liittyvien laskujen asiatarkastus kuuluu projektipäällikölle.

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, taloudenhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta. 

Projekti on käsitelty ja hyväksytty toteutukseen Eki joryssa 30.08.2023.

Päätös

RECO2.0 Resilient Smart City Solutions Ecosystem -projekti toteutetaan ajalla 13.06.2022 – 30.04.2024 Tampereen Strategisessa hankekehityksessä Hiedanrannan kehitysohjelmassa.

Projektin kokonaiskustannusarvio on 401 657 €, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus on 240 995 € ja Tampereen kaupungin osuus on 160 662 €. 

Projektia rahoittaa Pirkanmaan liitto, 240 995 € (rahoituspäätöksen diaarinro EURA 2021/400131/09 02 01 01/2022/PL) ja kaupungin rahoitusosuudesta vastaa Strateginen hankekehitys, Hiedanrannan kehitysohjelma 160 662 €.

Rahoitus on käytettävissä 30.04.2024 saakka.

Projektin operatiivinen omistaja on hankekehitysjohtaja Juha Kaivonen.

Projektipäälliköksi nimetään Ilari Rautanen (100%), Jaana Hanninen (100%) ja Tuomas Vanhanen (25%).  Hallinnollisista tehtävistä vastaavana projektipäällikkönä toimii Ilari Rautanen.

Ohjausryhmään nimitetään ja kutsutaan seuraavat:

Hankekehitysjohtaja, Tampereen kaupunki
Toimitusjohtaja, Hiedanrannan Kehitys Oy
Director investments, Business Tampere
Professori, rakennettu ympäristö, Tampereen Yliopisto
Yliopettaja, Sähköinen talotekniikka, Tampereen ammattikorkeakoulu
Tuula Mäkinen Vice President, VTT
Katja Hollmén Rahoitusasiantuntija, Business Finland

Projektin kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 154060 ja projektin SAP-tunnus on E1540_22_04. 

Allekirjoitus

Hankejohtaja Tero Tenhunen

Organisaatiotieto

Tampere