§ 58 RECO2-hankkeen energiaklusterin yrityskommunikoinnin avustamisen hankinta Ekokumppanit Oy:ltä

Lataa  Kuuntele 

TRE:2076/02.04.01/2023

Päätöspäivämäärä

18.9.2023

Päätöksen tekijä

Hankejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Projektipäällikkö Ilari Rautanen, puh. +358 (40) 806 3252 ja projektipäällikkö Jaana Hanninen, puh. +358 (40) 631 7161, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Hankejohtaja Tero Tenhunen, puh. +358 (50) 540 2860, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

RECO-hankkeen projektisuunnitelman toteuttamiseksi ja hankepäätöksen viivästymisen vuoksi ekosysteemitoiminnan kiihdyttämiseen tarvitaan tukea. Ekokumppanit Oy:llä on vahvaa osaamista tarvittavan monialaisen vuoropuhelun suorittamiseen.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta kaupungin sidosryhmäyksiköltä huomioiden rakennerahastolain hankintoja koskevat määräykset. Hankintalakia ei sovelleta. Ekokumppanit Oy:n tarjous on yleiseen kustannustasoon nähden linjassa ja heillä on kokemusta vastaavista tehtävistä.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan päätöksellä toimivalta strategisen hankekehityksen palveluryhmän hankintapäätösten tekemiseen on siirretty strategisen hankekehityksen hankejohtajalle.

Päätös

RECO2-hankkeen energiaklusterin yrityskommunikoinnin avustaminen liittyen rakentamisen, energian ja ICT-aihepiirien ekosysteemiin tilataan Ekokumppanit Oy:ltä (1801748-4) hintaan 20 000 euroa + alv. Kokonaishintaa ei saa ylittää ilman tilaajan suostumusta. Kustannukset maksetaan strateginen hankekehitys -palveluryhmän projektilta E1540_22_04_2_1. Tämä hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta, kun työtä koskeva tilaus on tehty. Tilaajan yhteyshenkilöinä toimivat projektipäälliköt Ilari Rautanen ja Jaana Hanninen.

Allekirjoitus

Hankejohtaja Tero Tenhunen

Organisaatiotieto

Tampere