§ 50 Ranta-Tampellan kadun pintarakenteet, rakennusurakka

Lataa  Kuuntele 

TRE:3657/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

22.6.2020

Päätöksen tekijä

Hankejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Talous- ja hankintavastaava Pekka Ranta, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja rakennuttajainsinööri Raija Tevaniemi

Lisätietoja päätöksestä

Talous- ja hankintavastaava Pekka Ranta, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin kehitysohjelma Viiden tähden keskusta kilpailutti Ranta-Tampellan kadun pintarakenteiden rakennusurakan. Hankinta on kansallisen kynnysarvon alittava rakennusurakka ja hankintamenettelyn luonne rajoitettu. Kilpailussa hyödynnettiin Buildercom-palvelua, josta tarjouspyyntö oli saatavilla kuudelle potentiaaliselle tarjoajalle. Hankinnassa julkaistiin yksi lisäkirje, joka koski määräluettelon laskentakaavaa.

Määräaikaan 16.6.2020 kello 15.00 mennessä oli Buildercom-palveluun jätetty kaksi tarjousta.

Tarjoajat ja kokonaishinnat ovat:
Kreate Oy                                      55.727,53 euroa
TerraWise Oy                               28.993,00 euroa

TerraWise Oy:n osallistumisehtojen mukainen kelpoisuus on tarkastettu ja ei tullut esille sellaisia seikkoja, jotka estäisivät hankintaprosessin jatkamisen TerraWise Oy:n kanssa. Luotettava kumppani - raportti tarkastettiin 17.6.2020 ja se on kunnossa.

Asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Viiden tähden keskusta - kehitysohjelman arkistossa.

Hankinnan valmistelijat rakennuttajainsinööri Raija Tevaniemi ja talous- ja hankintavastaava Pekka Ranta esittävät, että urakkasopimus tehdään TerraWise Oy:n kanssa.

Päätös

Urakkasopimus Ranta-Tampellan kadun pintarakenteiden rakennusurakasta tehdään TerraWise Oy:n (0756091-6) kanssa yksikköhintaluettelon perusteella määräytyvään arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 28.993,00 euroa. Urakan kustannukset maksetaan Viiden tähden keskusta - kehitysohjelman määrärahoista projektilta I1115_1414210 Ranta-Tampellan katu. Laskutuksessa on käytettävä ostotilausnumeroa, joka annetaan urakkasopimuksen yhteydessä. Valtuutan rakennuttajainsinööri Raija Tevaniemen allekirjoittamaan urakkasopimuksen. Tämä hankintapäätös sitoo Tampereen kaupunkia vasta kun urakkasopimus on allekirjoitettu.

Valtuutan rakennuttajainsinööri Raija Tevaniemen tilaamaan alkuperäisen urakan optiona.

Ranta-Tampellan kadun paaluvälin 190 -270 vastaavanlainen kadun pintarakenteen rakentamisen hinnoiteltavan määräluettelon mukaisin hinnoin. Tämä hankintapäätös sitoo Tampereen kaupunkia vasta kun optiourakka on tilattu.

Allekirjoitus

Hankejohtaja Tero Tenhunen

Organisaatiotieto

Tampere