§ 78 Ranta- Tampellan rakennusurakan lisätöiden tilaaminen, Verstaankatu

Lataa  Kuuntele 

TRE:4047/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

12.12.2019

Päätöksen tekijä

Hankejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Talous- ja hankintavastaava Pekka Ranta, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Talous- ja hankintavastaava Pekka Ranta, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kreate Oy:n rakennusurakka Ranta- Tampellansilta, Warkaanlahdensilta ja Myllysaarensilta sekä Paasikivenkadu tukimuuri sisältää tilaajan option tehdä lisätilauksia. Kreate Oy on pyynnöstä tarjoutunut yksikköhintaluettelolla lisätyöhön Verstaankadun länsipuolen kiveystyöt hintaan 24.733,00 euroa (alv 0%). Kreate Oy:n (0168716- 6) tilaajavastuuraportti tarkastettiin 28.11.2019 ja on kunnossa. Tarjous on hyväksyttävissä.

Päätös

Kreate Oy:ltä (0168716- 6) tilataan lisätyönä Verstaankadun länsipuolen kiveystöitä hintaan 24.733,00 euroa (alv 0%). Lisätyöt maksetaan Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman määrärahoista projektilta I1115_1414260 Verstaankatu. Valtuutan rakennuttajainsinööri Raija Tevaniemen tilaamaan työn. Laskutuksessa on käytettävä ostotilausnumeroa 4500450758.

Allekirjoitus

Hankejohtaja Tero Tenhunen

Organisaatiotieto

Tampere