§ 33 Sure-hankkeen projektinhallintapalveluiden sidosyksikköhankinta Suomen Itämeri-instituutilta

Lataa  Kuuntele 

TRE:335/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

10.1.2020

Päätöksen tekijä

Hankejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Talous- ja hankintavastaava Pekka Ranta ja Projektipäällikkö Anniina Autero, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hankejohtaja Tero Tenhunen, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

SURE: Smart Urban Security and Event Resilience - projekti toteutetaan Tampereen kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella. Projektin toteuttamisaika on 1.9.2019 –31.8.2022. Rahoitus on käytettävissä 31.8.2022 asti. Projektille on myönnetty rahoitus Euroopan komission alaisesta Urban Innovative Actions - ohjelmasta. Rahoittajaviranomaisena toimii Region Hauts- de- France. Projektin tukisopimus allekirjoitetaan alkuvuodesta 2020. Projektin kustannukset ovat tukikelpoisia 1.9.2019 alkaen.

Suomen Itämeri- instituutin säätiö sr (Y - tunnus1009120- 9) on pyynnöstä tarjoutunut tuottamaan projektinhallintapalveluja SURE: Smart Urban Security and Event Resilience - projektiin 1.9.2019 - 31.8.2022 aikapalkkiolla enintään 198.911,00 eurolla + alv. Asiassa voidaan tehdä uusia tilauspäätöksiä, mikäli tilaaja katsoo niin tarpeelliseksi.

Tähän sidosyksikköhankintaan sovelletaan Hankintalain (1397/2016) §15. Suomen Itämeri- instituutin säätiön sidosyksikköasemasta suhteessa Tampereen kaupunkiin on saatu 9.4.2020 oikeudellinen arvio jonka johtopäätöksenä on, että sidosyksikköasema täyttyy. Sidosyksikköaseman täyttymisen osalta on mainitun oikeudellisen arvion pohjalta keskusteltu päätöksenteko ja lakiasiat -yksikön lakimiesten sekä strategia- ja kehittämisyksikön hankintapäällikön kanssa.

Päätös

Suomen Itämeri- instituutin säätiö sr:ltä (Y - tunnus1009120- 9) tilataan projektinhallintapalveluja SURE: Smart Urban Security and Event Resilience - projektiin ajalle 1.9.2019 – 31.8.2022 ja tämän jälkeen projektin loppuraportin hyväksymiseen sekä tarkastusajan päättymiseen asti aikapalkkiolla, joka koko sopimuskauden aikana on enintään 198.911,00 euroa + alv. Kulut maksetaan Viiden tähden keskusta - hankkeen käyttötalousmäärärahoista kustannuspaikalta 154024, projektilta E1540_ 19_ 4. Tämä hankintapäätös sitoo Tampereen kaupunkia vasta, kun hankintasopimus on tehty. Valtuutan projektipäällikkö Anniina Auteron tilaamaan ja sopimaan hankintasopimuksen mukaisista työtehtävistä. Tulevien vuosien osalta päätös on ehdollinen sille, että palveluntuottaja on edelleen hankintalain mukaisessa sidosyksikön asemassa ja projektia ei ole keskeytetty.

Allekirjoitus

Hankejohtaja Tero Tenhunen

Organisaatiotieto

Tampere