§ 42 Tammelan virtuaalimallipalvelu kaupunkisuunnittelijoille ja täydennysrakentajille, lisätyö

Lataa  Kuuntele 

TRE:6788/02.07.01/2018

Päätöspäivämäärä

19.6.2019

Päätöksen tekijä

Hankejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankekehityspäällikkö Minna Seppänen, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hankejohtaja Tero Tenhunen, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Hankejohtajan päätöksellä §88 31.102018 on Sitowise Oy:ltä tilattu Tammelan virtuaalimallipalvelu kaupunkisuunnittelijoille ja täydennysrakentajille (vaihe 1). Sitowise Oy on 25.4.2019 tarjoutunut tekemään lisätyön (tehtävä jatkaa ”massadatan pilotointi virtuaaliympäristössä” ja ”Tammelan virtuaalimalli” -projekteissa tehtyä työtä)  "Kaavan laatimistehtävien asiantuntijapalvelujen puitesopimukseen (TRE:182/2016) perustuen aikapalkkiolla henkilöryhmittäin enimmäishintaan 47 000 euroa +alv. Tarjous on hyväksyttävissä. 

Päätös

Päätän, että Sitowise Oy:ltä tilataan ko työ puitesopimuksen mukaisesti aikapalkkiolla henkilöryhmittäin enimmäishintaan 47 000 euroa +alv. Kustannukset maksetaan Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman määrärahoista kustannuspaikalta 1540 projektilta K1540_017922311 Tammelan täydennysrakentaminen. Hyväksyn palvelun tuottamiseen käytettävän henkilöstön tässä hankinnassa tarjouksen mukaisesti. Tämä hankintapäätös sitoo Tampereen kaupunkia vasta kun työ on tilattu.Valtuutan hankekehityspäällikkö Minna Seppäsen tilaamaan työn.

Allekirjoitus

Hankejohtaja Tero Tenhunen

Organisaatiotieto

Tampere