§ 5 Tampereen Asemakeskuksen tiedonhallinnan ja tietomallinnuksen tehtävät ja lisenssit vuodeksi 2020

Lataa  Kuuntele 

TRE:556/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

27.1.2020

Päätöksen tekijä

Hankejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankekehityspäällikkö Henri Väänänen ja talous- ja hankintavastaava Pekka Ranta, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hankejohtaja Tero Tenhunen, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Vuonna 2019 luotiin Tampereen asemakeskushankkeessa tiedonhallinnan ja tietomallinnuksen tekninen ympäristö helpottamaan tiedonhallinnan, aineistokäsittelyn ja tietomallinnuksen tehtäviä. Tämän työn tavoitteena on jatkaa vuonna 2019 luotua ja pilotoitua tiedonhallintaympäristöä ja sen käyttöä. Tiedonhallintaympäristö muodostuu Mfiles-tiedonhallintaympäristöstä, Trimble Connect –yhdistelmämalliympäristöstä sekä Louhi-karttapalvelusta.

Sitowise Oy antoi työstä ja lisensseistä tarjouksen 16.1.2020.

Sitowise Oy ja Ramboll Finland Oy:n työhön käytetään Sitowise Oy:n ja Tampereen kaupungin välistä puitesopimusta: Hankintasopimus TRE:9237/02.07.01/2016. Yleisten alueiden Tie-, katu- ja aluetekniikan suunnittelupalvelut. Sitowise Oy toimii pääkonsulttina ja laskutus Sitowise Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n osalta tapahtuu Sitowise Oy:n sopimuksen kautta. Laskutus tapahtuu toteutuneiden työmäärien suhteessa kerran kuukaudessa, lisenssien ja käyttöoikeuksien osalta toimituksen yhteydessä.

Laskuista pitää ilmetä kokonaissumma, maksettava osuus sekä päätöksen mukaisen summan jäljellä oleva osuus. Laskuihin tulee liittää tämä päätös.

Päätös

Tampereen kaupunki tilaa Tampereen asemakeskuksen alueen tiedonhallinnan tehtävät ja M-Files sekä Trimble Connect –lisenssit vuoden 2020 ajaksi Sitowise Oy:ltä (Y-tunnus 2335445-0) enimmäishintaan 56 000,00 euroa (alv 0%). Enimmäishintaa ei saa ylittää.

Ramboll Finland Oy ja Civilpoint Oy hyväksytään tässä työssä Sitowise Oy:n alikonsulteiksi. Alikonsulttien laskutus tapahtuu Sitowise Oy:n sopimuksen kautta.

Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman osuus työn kustannuksista suoritetaan kustannuspaikalta 154024 projektilta K1540_01793311 Elosa_Asemakeskus 1540 Tampereen asemakeskushanke.

Hankintapäätös on kaupunkia sitova vasta, kun työtä koskeva tilaus on tehty. Kaupungin puolesta työn vastuuhenkilö on hankekehityspäällikkö Henri Väänänen. Valtuutan Väänäsen tilaamaan työn.

Allekirjoitus

Hankejohtaja Tero Tenhunen

Organisaatiotieto

Tampere