§ 64 Tampereen Asemakeskuksen yhteiskuntataloudellisen vaikutusanalyysin hankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:5962/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

2.10.2019

Päätöksen tekijä

Hankejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Talous- ja hankintavastaava Pekka Ranta ja hankekehityspäällikkö Henri Väänänen, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hankejohtaja Tero Tenhunen, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen asemakeskushanke on merkittävä rakennushanke Tampereen asemanseudulla ja ydinkeskustassa. Siksi on tärkeää tunnistaa asemakeskushankkeen taloudelliset vaikutukset Tampereelle ja Suomeen suorina, välillisinä, kertautuvina ja laadullisina vaikutuksina.

 

Kehitysohjelmat lähetti 22.8.2019 sähköpostitse tarjouspyynnön asemakeskushankkeen yhteiskuntataloudellisen vaikutusanalyysin tekemisestä panos-tuotos menetelmän avulla viidelle asiantuntijayritykselle: Ramboll Finland Oy, Flou Oy, Deloitte Consulting Oy, Sitowise  ja WSP Finland.

Hankinta alittaa kansallisen kynnysarvon, joten hankintalakia ei sovelleta.

Kehitysohjelmat sai määräaikaan 6.9.2019 mennessä kolme tarjousta. Kaikki tarjoajat täyttivät soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous hinnan (painoarvo 60%) ja laadun mikä arvioidaan esitettyjen referenssien ja työmääräarvion perusteella (painoarvo 40%).

Tarjousvertailussa kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tarjoukseksi osoittautui Ramboll Finland Oy:n tarjous kattohinnaltaan 27 300 € (Alv 0%).

Asiakirjat ovat liikelaisalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia ja niitä säilytetään Kehitysohjelmien arkistossa. Tarjousvertailu on kokonaisuudessaan saatavilla hankinnan valmistelijalla.

Päätös

Tampereen kaupunki tilaa Ramboll Finland Oy:lta (Y-tunnus 0101197-5) Tampereen asemakeskushankkeen yhteiskuntataloudellisen vaikutusanalyysin kokonaiskattohintaan 27 300 € (Alv 0%). Kattohintaa ei saa ylittää.

Työn kustannukset suoritetaan Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman kustannuspaikalta 154024 projektilta K1540_01793311 Elosa_Asemakeskus.

Laskuista tulee ilmetä kokonaissumma, maksettava osuus sekä päätöksen mukaisen summan jäljellä oleva osuus. Laskuihin tulee liittää tämä päätös.

Hankintapäätös on kaupunkia sitova vasta, kun työtä koskeva tilaus on tehty. Kaupungin puolesta työtä ohjaa ja vastuuhenkilöinä toimivat viiden tähden keskusta -kehitysohjelmalta hankekehityspäällikkö Henri Väänänen ja asemakaavoituksen projektiarkkitehti Marjut Ahponen. Valtuutan Väänäsen tilaamaan työn.

Allekirjoitus

Hankejohtaja Tero Tenhunen

Organisaatiotieto

Tampere