§ 12 Tampereen Asemakeskuksen yleissuunnitelma, pilottiprojekti vaativien rakennushankkeiden turvallisuusarviointiin ja suunnitteluun

Lataa  Kuuntele 

TRE:1433/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

20.2.2020

Päätöksen tekijä

Hankejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankekehityspäällikkö Henri Väänänen ja talous- ja hankintavastaava Pekka Ranta, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hankejohtaja Tero Tenhunen, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Suurten ja vaativien rakennusprojektien suunnittelun eri vaiheissa on tunnistettu 3D- visualisoinnin mahdollisuus uudistaa rakennusprojektien turvallisuusarviointia ja suunnittelua. Tampereen asemakeskuksen yleissuunnitelman pohjalta tehtävän työn tarkoituksena on, että kaava- ja rakennussuunnitelmien kirjallisen ja yksisuuntaisen turvallisuusarvioinnin sijasta halutaan uudella vuorovaikutteisella toimintamallilla tunnistaa suunnitelmien kohteeseen liittyvät keskeisimmät turvallisuusuhkat. Niiden pohjalta rakennetaan tilanneskenaarioita, jotka visualisoidaan hyödyntäen 3D mallinnusta. Tämä työ on pilottiprojekti, ja sen aikana kehitetään turvallisuusarviointeihin liittyviä prosesseja ja virtuaaliharjoituksia. Työ tilataan yhdessä Väyläviraston kanssa osana henkilöratapihan ja asemakeskuksen turvallisuussuunnittelua. Intopalo Digital Oy laskuttaa Väylävirastoa erikseen sovitusti.

Intopalo Digital Oy antoi työstä päivitetyn tarjouksen 18.12.2019.Tarjous on hyväksyttävissä.

Laskutus tapahtuu kahdessa osassa. Ensimmäinen osa maksetaan hankkeen hyväksymisen jälkeen ja toinen osa hankkeen päättymisen jälkeen. Tampereen kaupungin osuus kustannuksista on 32 500,00 euroa (alv 0%).

Laskuista pitää ilmetä kokonaissumma, maksettava osuus sekä päätöksen mukaisen summan jäljellä oleva osuus. Laskuihin tulee liittää tämä päätös.

Päätös

Tampereen kaupunki tilaa Tampereen Asemakeskuksen alueen turvallisuusarviointeihin liittyvät kehitystehtävät Intopalo Digital Oy:ltä (Y- tunnus 2935700-3) enimmäishintaan 32 500,00 euroa (alv 0%). Kattohintaa ei saa ylittää.

Viiden tähden keskusta - kehitysohjelman osuus työn kustannuksista suoritetaan kustannuspaikalta 154024 projektilta K1540_ 01793311 Elosa_ Asemakeskus 1540 Tampereen asemakeskushanke. Muita sopimuksen osapuolia konsultti laskuttaa suoraan erikseen.

Hankintapäätös on kaupunkia sitova vasta, kun työtä koskeva tilaus on tehty. Tilauksessa annetaan laskutusohje. Kaupungin puolesta työn vastuuhenkilönä toimii hankekehityspäällikkö Henri Väänänen. Valtuutan Väänäsen tilaamaan työn.

Allekirjoitus

Hankejohtaja Tero Tenhunen

Organisaatiotieto

Tampere