§ 30 Tampereen Asemakeskus, Åkerlundinkatu – Ratapihankatu liittymäalueselvityksen tilaaminen Sitowise Oy:lta

Lataa  Kuuntele 

TRE:3822/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

27.5.2019

Päätöksen tekijä

Hankejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankekehityspäällikkö Henri Väänänen, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hankejohtaja Tero Tenhunen, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunki teettää Tampereen asemakeskushankkeen yhteydessä selvityksiä, joilla varmistetaan alueen tekninen ja toiminnallinen kytkeytyminen Tullin alueelle ja ratapihankadun liikenteen toiminta. Työn aikana tutkitaan ja laaditaan Åkerlundinkadun – Ratapihankadun liittymävaihtoehdot liikenteen toimivuus- ja herkkyystarkasteluun perustuen, jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien sijainnit ja korkeusasemat kansirakenteelta Åkerlundinkadulle, sekä radan alittavan alikulkuyhteyden mahdollinen sijainti ja korkeusasemat. Työn lopputuloksena syntyy alustavan yleissuunnitelman tasoinen asemapiirustus liikenneratkaisuista, jalankulku ja pyöräilyliikenteen väylien pituusleikkaukset sekä alustava kustannusarvio vaihtoehdoista päätöksentekoa varten.

Sitowise Oy on pyynnöstä tarjoutunut 30.4.2019 Yleisten alueiden tie-, katu- ja aluetekniikan suunnittelupalvelujen hankinnan puitesopimukseen (TRE:9237/02.07.01/2016) perustuen toteuttamaan pyydetyn tehtävän. Tarjous on hyväksyttävissä.

Päätös

Tampereen kaupunki tilaa Sitowise Oy:lta (Y-tunnus 2335445-0) Tampereen asemakeskushankkeen alueella olevan Åkerlundinkadun – Ratapihankadun liittymäalueselvityksen 30.4.2019 päivätyn tarjouksen mukaisesti hintaan 33000 € (alv 0%). Kattohintaa ei saa ylittää. Palkkiomuoto on aikapalkkio henkilöryhmittäin ja veloitusperuste on Tampereen kaupungin ja Sitowise Oy:n välinen Liikennesuunnittelun puitesopimus.

Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman osuus työn kustannuksista on 16 500,00 € (alv 0%) ja se suoritetaan kustannuspaikalta 154024 projektilta K1540_01793311 Elosa_Asemakeskus. Tampereen kaupungin liikennesuunnittelun osuus kustannuksista on 16 500,00 € (alv 0%) ja se suoritetaan kustannuspaikalta M114_190062 4070429_2201. Konsultti laskuttaa liikennesuunnittelun ja kehitysohjelman osuudet erikseen. Osapuolten laskuista pitää ilmetä kokonaissumma, maksettava osuus sekä päätöksen mukaisen summan jäljellä oleva osuus. Laskuihin tulee liittää tämä päätös sekä ostotilaus.

Hankintapäätös on kaupunkia sitova vasta, kun työtä koskeva tilaus on tehty. Kaupungin puolesta työn vastuuhenkilöinä toimivat hankekehityspäällikkö Henri Väänänen ja liikenneinsinööri Katja Seimelä sekä asemakaavoituksen projektiarkkitehti Marjut Ahponen

Valtuutan Väänäsen tilaamaan työn.

Allekirjoitus

Hankejohtaja Tero Tenhunen

Organisaatiotieto

Tampere