§ 36 Tampereen Asemakeskus, Inventointimallinnus

Lataa  Kuuntele 

TRE:2741/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

6.5.2020

Päätöksen tekijä

Hankejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankekehityspäällikkö Henri Väänänen ja talous- ja hankintavastaava Pekka Ranta, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hankejohtaja Tero Tenhunen, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen asemakeskushanke on siirtynyt ensimmäisen vaiheen asemakaavan laadintaan. Asemakaavan viitesuunnitelmia tehdään tietomallintamalla ja alueesta koostettua eri hankkeista koostuvaa yhdistelmämallia päivitetään työn edetessä ja käytetään työkaluna hankkeiden yhteensovittamisessa. Tässä työssä tehdään inventointimallinnusta Tampereen rautatieaseman, eteläisen veturitallin, maanpintojen ja muiden tarpeellisten asioiden osalta. Tavoitteena on saada riittävän tarkat lähtötiedot muun viitesuunnitelman mallintamiseksi ja tehostaa hankkeen tiedonhallintaa.

Ramboll Finland Oy antoi pyynnöstä tarjouksen tähän työhön 24.4.2020. Palkkiomuoto on aikapalkkio henkilöryhmittäin.

Suorahankinnan perusteena on se, että Ramboll Finland Oy on ollut valmistelemassa alueen ympäristön kehitystyötä yleissuunnitteluvaiheessa ja osana tiedonhallinnan ja tietomallinnuksen työryhmää Sitowise Oy:n alikonsulttina. Ramboll Finland Oy on ollut mukana yleissuunnitteluvaiheessa COBE Aps:n suunnitteluryhmässä ja he tuntevat hankkeen erityispiirteet ja kaupungin tarpeet sekä tavoitteet asemakeskuksen alueella, tästä syystä työ tilataan suorahankintana. Hankinta alittaa kansallisen kynnysarvon joten hankintalakia ei sovelleta. Esitetty työryhmä voidaan hyväksyä ja tarjous on hyväksyttävissä.

Liitteet

  • Tarjous  24.4.2020

Päätös

Tampereen kaupunki tilaa Tampereen asemakeskuksen ensimmäisen vaiheen asemakaavan laadintaa varten inventointimallinnuksen Ramboll Finland Oy:lta (Y-Tunnus 0101197-5) hintaan 21 700 euroa (alv 0%). Kattohintaa ei saa ylittää.

Työn kustannukset suoritetaan kustannuspaikalta 154024 projektilta K1540_ 01793311 Elosa_ Asemakeskus. Hankintapäätös on kaupunkia sitova vasta, kun työtä koskeva tilaus on tehty. Tilauksessa annetaan laskutusohje. Kaupungin puolesta työn vastuuhenkilöinä toimii hankekehityspäällikkö Henri Väänänen ja projektiarkkitehti Marjut Ahponen. Valtuutan Väänäsen tilaamaan työn.

Allekirjoitus

Hankejohtaja Tero Tenhunen

Organisaatiotieto

Tampere