§ 54 Tampereen Asemakeskus, Itsenäisyydenkadun alikulkusillan uusimisen suunnittelu

Lataa  Kuuntele 

TRE:5475/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

9.9.2019

Päätöksen tekijä

Hankejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankekehityspäällikkö Henri Väänänen, puh. 0444309968, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hankejohtaja Tero Tenhunen, puh. 050 5402 860, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen asemakeskuksen suunnittelu on yleissuunnitteluvaiheessa. Samaan aikaan Väyläviraston TAHERA hanke on käynnistynyt. TAHERA hankkeen aikana uusitaan itsenäisyydenkadun tunneli. Kehitysohjelmat pyysi Ramboll Finland Oy:lta tarjousta, koska se on COBE Aps:n kanssa yhdessä ollut suunnittelemassa asemakeskuksen yleissuunnitelmaa ja kansirakenteiden periaatteita. Uuden tunnelin suunnitelmassa on huomioitava asemakeskushankkeessa tuotetut lähtötiedot, koska samassa yhteydessä uusitaan ja järjestetään kulkuyhteyksiä sillan alta laitureille ja rautatieasemalle. Tehtävässä laaditaan uusien rakenteiden vaatimat lähtötiedot kansirakenteiden ja uusien kulkuyhteyksien vaatimat reunaehdot lähtötietopiirustuksiksi.

Ramboll Finland Oy antoi työstä 21.06.2019 päivätyn tarjouksen kattohintaan 14 440,00 € (Alv 0%). Tarjous on hyväksyttävissä.

Toimeksiannossa noudatetaan Ramboll Finland Oy:n ja Tampereen kaupungin välistä puitesopimusta ”Hankintasopimus silta- ja muiden taitorakenteiden suunnittelu- ja rakennuttamispalveluiden hankinnasta Dnro: TRE7094/02.07.01/2018. Palkkioperusteena käytetään aikapalkkiota henkilöryhmittäin.

Päätös

Tampereen kaupunki tilaa Ramboll Finland Oy:lta (Y-tunnus 0101197-5) Tampereen asemakeskushankkeeseen sijoittuvan Itsenäisyydenkadun sillan uusimisen lähtötiedot kattohintaan 14 440,00 € (Alv 0%). Kattohintaa ei saa ylittää.

Työn kustannukset suoritetaan Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman kustannuspaikalta 154024 projektilta K1540_01793311 Elosa_Asemakeskus.

Laskuista tulee ilmetä kokonaissumma, maksettava osuus sekä päätöksen mukaisen summan jäljellä oleva osuus. Laskuihin tulee liittää tämä päätös.

Hankintapäätös on kaupunkia sitova vasta, kun työtä koskeva tilaus on tehty. Kaupungin puolesta työtä ohjaa ja vastuuhenkilöinä toimivat viiden tähden keskusta -kehitysohjelmalta hankekehityspäällikkö Henri Väänänen ja asemakaavoituksen projektiarkkitehti Marjut Ahponen. Valtuutan Väänäsen tilaamaan työn.

Allekirjoitus

Hankejohtaja Tero Tenhunen

Organisaatiotieto

Tampere