§ 3 Tampereen Asemakeskus, Itsenäisyydenkadun alikulkusillan uusimisen suunnittelu

Lataa  Kuuntele 

TRE:5475/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

27.1.2020

Päätöksen tekijä

Hankejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankekehityspäällikkö Henri Väänänen, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hankejohtaja Tero Tenhunen, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen asemakeskuksen suunnittelu on yleissuunnitteluvaiheessa. Työn tavoitteena on tarkistaa ne yleissuunnitelman liikenteelliset ratkaisut, jotka ovat tarpeen alueen asemakaavan laadinnassa ja yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

Ramboll Finland Oy antoi työstä 21.11.2019 päivätyn tarjouksen kattohintaan 27 326,20€ (Alv 0%). Tarjous on hyväksyttävissä.

Työ perustuu voimassa olevaan Tampereen kaupungin ja Rambollin väliseen LKT-puitesopimukseen TRE:8586/02.07.01/2016 ja työssä noudatetaan puitesopimuksen mukaisia tuntiveloitushintoja.

Päätös

Tampereen kaupunki tilaa Ramboll Finland Oy:lta (Y-tunnus 0101197-5) Tampereen asemakeskushankkeen yleissuunnitelman liikenteellisten ratkaisujen päivittämisen ja suunnittelun kattohintaan 27 326,20 € (alv0%). Kattohintaa ei saa ylittää.

Työn kustannukset suoritetaan Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman kustannuspaikalta 154024 projektilta K1540_01793311 Elosa_Asemakeskus.

Laskuista tulee ilmetä kokonaissumma, maksettava osuus sekä päätöksen mukaisen summan jäljellä oleva osuus. Laskuihin tulee liittää tämä päätös.

Hankintapäätös on kaupunkia sitova vasta, kun työtä koskeva tilaus on tehty. Kaupungin puolesta työtä ohjaa ja vastuuhenkilöinä toimivat viiden tähden keskusta -kehitysohjelmalta hankekehityspäällikkö Henri Väänänen ja asemakaavoituksen projektiarkkitehti Marjut Ahponen sekä liikenneinsinööri Katja Seimelä. Valtuutan Väänäsen tilaamaan työn.

Allekirjoitus

Hankejohtaja Tero Tenhunen

Organisaatiotieto

Tampere