§ 61 Tampereen Asemakeskus, alustava rakennetekninen tarkastelu ja kustannusarvio asemakaavan viitesuunnitelmaan

Lataa  Kuuntele 

TRE:4678/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

21.8.2020

Päätöksen tekijä

Hankejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankekehityspäällikkö Henri Väänänen ja talous- ja hankintavastaava Pekka Ranta, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hankejohtaja Tero Tenhunen, etunimi.sukunimi@tampere.fi, puh. 050 540 2860

Päätöksen perustelut

Tampereen Asemakeskushanke on siirtynyt ensimmäisen vaiheen asemakaavan laadintaan. Tässä työssä tehdään rakennetekninen tarkastelu ja laaditaan kustannusarvio yleissuunnitelmassa esitetyn arkadin ja siihen liittyvien korkeiden rakennusten osalta. Rakennusten osalta tehdään yhden korkean rakennuksen rakennettavuusselvitys, jossa tarkastellaan rakennuksen runkojärjestelmää, tornin jalusrakennetta ja perustuskuormia. Arkadista tehdään rakennettavuusselvitys, jossa tarkastellaan runkojärjestelmää, perustamista, liittymistä muihin rakenteisiin ja muiden järjestelmien kuten istutusten ja kunnallistekniikan toteutettavuutta.

Ramboll Finland Oy antoi pyynnöstä tarjouksen tähän työhön 21.4.2020. Palkkiomuoto on aikapalkkio henkilöryhmittäin kustannusarviolla 49.600,99 + alv. Tarjous on hyväksyttävissä.

Tarjouksesta poiketen maksuehto on oltava 21 vrk netto.

Suorahankinta tehdään Tampereen asemakeskuksen suunnittelukilpailun perusteella, jossa Ramboll Finland Oy kuului voittajaehdotuksen tekijöihin. Hankinta alittaa kansallisen kynnysarvon, joten hankintalakia ei sovelleta.

Päätös

Tampereen kaupunki tilaa Tampereen asemakeskuksen ensimmäisen vaiheen asemakaavan laadintaa varten rakenneteknisen tarkastelun ja alustavan kustannusarvion arkadista ja siihen liittyvistä korkeista rakennuksista Ramboll Finland Oy:ltä (Y-Tunnus 0101197-5) hintaan 49 600,00 euroa (alv 0%). Kattohintaa ei saa ylittää.

Työn kustannukset suoritetaan kustannuspaikalta 154024 projektilta K1540_ 01793311 Elosa_ Asemakeskus. Hankintapäätös on kaupunkia sitova vasta, kun työtä koskeva tilaus on tehty. Tilauksessa annetaan laskutusohje. Kaupungin puolesta työn vastuuhenkilöinä toimii hankekehityspäällikkö Henri Väänänen ja projektiarkkitehti Marjut Ahponen. Valtuutan Väänäsen tilaamaan työn.

Allekirjoitus

Hankejohtaja Tero Tenhunen

Organisaatiotieto

Tampere