§ 19 Tampereen Asemakeskus, rakennushistoriaselvityksen tilaaminen Tampereen rautatieasemaan, henkilöratapihaan, eteläiseen veturitalliin ja Viinikanojan alikulkusiltaan.

Lataa  Kuuntele 

TRE:1759/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

9.3.2020

Päätöksen tekijä

Hankejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankekehityspäällikkö Henri Väänänen ja talous- ja hankintavastaava Pekka Ranta, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hankejohtaja Tero Tenhunen, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tehtävänä on rakennushistoriaselvityksen laatiminen Tampereen rautatieaseman, Tampereen henkilöratapihan, eteläisen veturitallin ja Viinikanojan alikulkusillan alueesta (aluerajaus liite 1). Selvitys tehdään asemakaavoitusta varten tarvittavalla tarkkuudella mutta työssä tulee huomioida mitä myöhemmin esitetään TAHERA-hankkeen tavoitteista. Selvityksen tarkoituksena on määrittää rakennetun ympäristön ominaispiirteet ja tehdä esitys ko. kohteiden ja alueen kulttuurihistoriallisista ja kaupunkikuvallisista arvoista alueella. Selvityksen perusteella määritellään asemakaavan suojelutavoitteet ja toisaalta henkilöratapihan kehittämiseen liittyvät rakennetun ympäristön arvojen asettamat reunaehdot. Henkilöratapihan kehittämiseen liittyy myös Viinikanojan sillan kunnostus (uusiminen), minkä vuoksi silta on mukana tässä selvityksessä. Tarjoukset kysyttiin neljältä konsulttitoimistolta ja Vahanen Rakennusfysiikka Oy antoi ainoana tarjouksen määräaikaan mennessä.

Vahanen Rakennusfysiikka Oy antoi työstä tarjouksen 14.2.2020.Tarjous on hyväksyttävissä.

Laskuista pitää ilmetä kokonaissumma, maksettava osuus sekä päätöksen mukaisen summan jäljellä oleva osuus. Laskuihin tulee liittää tämä päätös.

Päätös

Tampereen kaupunki tilaa Tampereen Asemakeskuksen alueelle rakennushistoriaselvityksen Vahanen Rakennusfysiikka Oy:lta (Y-tunnus 2725717-2) hintaan 34 500 € (alv 0%), josta kaupungin Viiden tähden keskusta –kehitysohjelman maksuosuus on 1/3. Kattohintaa ei saa ylittää. Mahdolliset aineistojen hankkimiskustannukset hyväksytetään tilaajalla ennen niiden hankkimista.

Viiden tähden keskusta - kehitysohjelman osuus työn kustannuksista on 11 500 € (alv0%) ja se suoritetaan kustannuspaikalta 154024 projektilta K1540_ 01793311 Elosa_ Asemakeskus 1540 Tampereen Asemakeskushanke. Muita sopimuksen osapuolia konsultti laskuttaa suoraan erikseen.

Hankintapäätös on kaupunkia sitova vasta, kun työtä koskeva tilaus on tehty. Tilauksessa annetaan laskutusohje. Kaupungin puolesta työn vastuuhenkilöinä toimii hankekehityspäällikkö Henri Väänänen. Valtuutan Väänäsen tilaamaan työn.

Allekirjoitus

Hankejohtaja Tero Tenhunen

Organisaatiotieto

Tampere