§ 36 Tampereen Asemakeskus, vaihtoehtoisen suunnitelman tilaaminen COBE ApS:ltä

Lataa  Kuuntele 

TRE:2429/02.07.01/2018

Päätöspäivämäärä

4.6.2019

Päätöksen tekijä

Hankejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankekehityspäällikkö Henri Väänänen, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hankejohtaja Tero Tenhunen, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen asemakeskuksen suunnittelu on yleissuunnitteluvaiheessa. Suunnittelun aikana on tullut ilmi, että suunnitelmasta tarvitaan toteutuskelpoisempi ja taloudellisesti kestävämpi vaihtoehto vertailtavaksi nykyisen suunnitelman kanssa. COBE ApS on suunnitellut kilpailun voittotyön pohjalta nykyisen yleissuunnitelman. Hanke on kompleksinen, joten on tarkoituksenmukaista käyttää alueen haasteita jo tuntevaa suunnittelijaa. Suorahankinnan peruste on suunnittelukilpailu, jonka sääntöjen mukaan palveluhankinta tehdään kilpailun voittajalta.

Suunnittelukilpailun voittaneelta COBE ApS:ltä on yhteishankintana pyydetty 5.10.2017 tarjousta alueen yleissuunnitelman laatimisesta. Suorahankinnan peruste on suunnittelukilpailu, jonka sääntöjen mukaan palveluhankinta tehdään kilpailun voittajalta. Suunnittelukilpailua koskevassa TEDilmoituksessa 14.1.2014, 2014/S 009-012008, kohdassa IV.5.3) Jatkosopimukset ilmoitettiin ”Kilpailua seuraava palvelusopimus tehdään kilpailun voittajan tai yhden voittajista kanssa: kyllä”

Kilpailusääntöjen 15.1.2014 kohdassa 2.2 Kilpailun luonne ilmoitettiin ”Suunnittelukilpailun voittajan tai voittajien kanssa neuvotellaan alueen tarkemman yleissuunnitelman laatimisesta.

Tarjous on hyväksyttävissä.

Päätös

Tampereen kaupunki tilaa COBE ApS:ltä Tampereen asemakeskushankkeen yleissuunnitelmasta vertailukelpoisen vaihtoehdon yleissuunnitelmasta esittelymateriaaleineen kattohintaan 56 560,00 € (Alv 0%) . Kattohintaa ei saa ylittää.

Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman osuus työn kustannuksista suoritetaan kustannuspaikalta 154024 projektilta K1540_01793311 Elosa_Asemakeskus.

Laskuista pitää ilmetä kokonaissumma, maksettava osuus sekä päätöksen mukaisen summan jäljellä oleva osuus. Laskuihin tulee liittää tämä päätös.                                                           

Hankintapäätös on kaupunkia sitova vasta, kun työtä koskeva tilaus on tehty. Kaupungin puolesta työtä ohjaa ja vastuuhenkilöinä toimivat hankekehityspäällikkö Henri Väänänen ja asemakaavoituksen projektiarkkitehti Marjut Ahponen. Valtuutan Väänäsen tilaamaan työn.

Allekirjoitus

Hankejohtaja Tero Tenhunen

Organisaatiotieto

Tampere