§ 63 Tampereen Asemakeskus, yleissuunnitelman laatiminen valmiiksi

Lataa  Kuuntele 

TRE:2429/02.07.01/2018

Päätöspäivämäärä

2.10.2019

Päätöksen tekijä

Hankejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankekehityspäällikkö Henri Väänänen, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hankejohtaja Tero Tenhunen, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

COBE Aps yhdessä Lunden Architecture Oy:n kanssa voitti alueelle järjestetyn arkkitehtuurikilpailun vuonna 2014. Suunnittelukilpailun voittaneelta COBE ApS:ltä on yhteishankintana pyydetty 5.10.2017 tarjousta alueen yleissuunnitelman laatimisesta. Lopullinen tarjous on saatu 5.12.2017, ja sen pohjalta yleissuunnitelman tilaamisesta on tehty päätös §41/2018. Suunnittelun aikana tuli ilmi, että suunnitelmasta tarvitaan toteutuskelpoisempi ja taloudellisesti kestävämpi vaihtoehto ja sen vuoksi laadittiin vaihtoehtoinen suunnitelma (§36/2019). Hankkeen ohjausryhmä valitsi vaihtoehtoisen suunnitelman ratkaisuksi, joka suunnitellaan valmiiksi yleissuunnitelmaksi vuoden 2019 aikana. Ensimmäinen asemakaava alueelle on tarkoitus laatia vuoden 2020 aikana.

Suorahankinnan peruste on suunnittelukilpailu, jonka sääntöjen mukaan palveluhankinta tehdään kilpailun voittajalta. Tarjous on hyväksyttävissä. Palkkioperusteena käytetään aikapalkkiota henkilöryhmittäin. Tampereen kaupungilla on tilaamansa aineiston ja 3D-mallien omistus-, käyttö-, muokkaus-, ja jakamisoikeus. Tämä ei koske konsultin omistamia materiaalikirjastoja tai mallinosia joihin tarvitaan erillisiä lisenssejä. Aineisto pyydetään luovuttamaan hankkeessa sovittuun kohteeseen tai työtilaan sekä sovittujen ajankohtien mukaisesti. Konsultille annetaan erikseen ohjeet ja vaatimukset aineiston luovuttamisesta.

Päätös

Tampereen kaupunki tilaa COBE Aps:lta Tampereen asemakeskushankkeen yleissuunnitelman laatimisen vaihtoehtoisen suunnitelman (§36/2019) pohjalta kokonaiskattohintaan 150 000€ (Alv 0%). Kattohintaa ei saa ylittää.

Työn kustannukset suoritetaan Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman kustannuspaikalta 154024 projektilta K1540_01793311 Elosa_Asemakeskus.

Laskuista tulee ilmetä kokonaissumma, maksettava osuus sekä päätöksen mukaisen summan jäljellä oleva osuus. Laskuihin tulee liittää tämä päätös. Sopimuksella Tampereen asemakeskuksen yleissuunnitelman laatimisesta ja hankekehitystyöstä on sovittu, että yleissuunnitelman laatiminen ostetaan yhteishankintana kustannusjaolla Tampereen kaupunki 80%, VR-Yhtymä Oy 10% ja Finnpark Oy 10%. Konsultti laskuttaa osapuolia erikseen tästä työstä.

Hankintapäätös on kaupunkia sitova vasta, kun työtä koskeva tilaus on tehty. Kaupungin puolesta työtä ohjaa ja vastuuhenkilöinä toimivat viiden tähden keskusta -kehitysohjelmalta hankekehityspäällikkö Henri Väänänen ja asemakaavoituksen projektiarkkitehti Marjut Ahponen. Valtuutan Väänäsen tilaamaan työn.

Allekirjoitus

Hankejohtaja Tero Tenhunen

Organisaatiotieto

Tampere