§ 1 Tampereen Hiedanranta, tiedonhallinnan ja tietomallinnuksen tehtävät

Lataa  Kuuntele 

TRE:3276/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

10.1.2020

Päätöksen tekijä

Hankejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Projektipäällikkö Elina Pulliainen ja talous- ja hankintavastaava Pekka Ranta, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Talous- ja hankintavastaava Pekka Ranta, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungilla ja Ramboll Finland Oy:llä on puitesopimus yleisten alueiden tie-, katu- ja aluetekniikan suunnittelupalvelujen hankinnasta TRE:292/02.07.01/2019

Hiedanranta on keskeinen osa Tampereen kaupungin strategista kehittämistä, jonka suunnittelussa ja rakentamisessa pyritään löytämään kestäviä ja älykkäitä toimintaratkaisuja ja -malleja, jotka olisivat skaalattavissa myös muualle kaupungin toimintaan.

Tiedonhallinnan kehittäminen on keskeinen osa maankäytön digitalisaation (MAD-projekti) kehittämistä. Vuoden aikana otettiin käyttöön tietomallipohjaiset prosessit valituissa suunnittelu- ja rakentamiskohteissa. Asemakeskus ja Hiedanranta valikoituivat keskeisiksi hankekokonaisuuksiksi, joissa tiedonhallintaa kehitetään.

Vuonna 2019 käynnistyi pilottiprojekti, jossa laadittiin Hiedanrannan hankkeille yhtenäiset tiedonhallinnan ja tietomallinnuksen ohjeistukset ja prosessit. Lisäksi hankittiin palvelualustat (M-files ja Trimble Connect). Lähtökohtana oli, että tiedonhallinnan osalta nojataan Asemakeskuksen tiedonhallinta- hankkeessa tuotettuun tiedonhallintasuunnitelmaan ja prosesseihin.

Maankäytön tiedonhallinnan jatkuvuuden ja kokonaisuuden hallinta vaatii myös vuonna 2020 koordinointia, eteenpäin kehittämistä sekä toimivaa palvelualustaa.

Tampereen kaupungilla ja muilla tilaajilla on tilaamansa aineiston ja 3D-mallien omistus-, käyttö-, muokkaus-, ja jakamisoikeus. Tämä ei koske konsultin omistamia materiaalikirjastoja tai mallinosia joihin tarvitaan erillisiä lisenssejä. Aineisto pyydetään luovuttamaan hankkeessa sovittuun kohteeseen tai työtilaan sekä sovittujen ajankohtien mukaisesti. Konsultille annetaan erikseen ohjeet ja vaatimukset aineiston luovuttamisesta.

Laskuista pitää ilmetä kokonaissumma, maksettava osuus sekä päätöksen mukaisen summan jäljellä oleva osuus. Laskuihin tulee liittää tämä päätös.

Päätös

Tampereen kaupunki tilaa Tampereen Hiedanrannan alueen tiedonhallinnan ja tietomallinnuksen tehtävät Ramboll Oy:ltä (Y-tunnus 0101197-5) kattohintaan 38.000 euroa (alv 0%). Kattohintaa ei saa ylittää. Tilauspäätös sisältää tiedonhallinnan koordinointiin liittyvät tehtävät ja konsultoinnin sekä palvelualustan (M-Files ja Trimble Connect) ja siihen liittyvän teknisen konsultoinnin. Tiedonhallinnan koordinaattori hallinnoi aineistoa ja palvelun käyttöoikeuksia sekä osallistuu tiedonhallinnan määrittelyyn yhdessä asiakkaan ja sidosorganisaatioiden kanssa

Tarjouksesta poiketen tilataan alkuvuoden osuutena noin 200 tuntia konsulttityötä, palvelualusta puoleksi vuodeksi ja lisenssit koko vuodelle. Palvelualusta, aineisto, lisenssit ja käyttö siirretään Hiedanranta Ky:lle kun yhtiö aloittaa toimintansa 2020 alkupuoliskolla. Tämän jälkeen Hiedanranta Ky tilaa ja maksaa tarvitsemansa palvelut.

Kustannukset suoritetaan Hiedanrannan kehitysohjelman kustannuspaikalle 154060 avattavalta prr-osalta.

Hankintapäätös on kaupunkia sitova vasta, kun työtä koskeva tilaus on tehty.

Hiedanrannan kehitysohjelman yhteyshenkilönä toimii Elina Pulliainen Smart Tampereen digiohjelmasta.

Allekirjoitus

Hankejohtaja Tero Tenhunen

Organisaatiotieto

Tampere